Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Valtakunnallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma on päättymässä tämän vuoden lopussa. Ohjelmassa on kehitetty vuosina 2020–2023 perustason sosiaali- ja terveyspalveluja. Painotuksena on ollut parantaa palvelujen saatavuutta ja yhteensovittamista asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tähän päästään, kun hyödynnetään uudenlaista työnjakoa, tarjotaan eri ammattilaisten ja erityistason konsultaatioita sekä hyödynnetään digitalisointia. (STM tiedote 22.11.2023)

Soiten sosiaali- ja terveyskeskushankkeen myötä Keski-Pohjanmaalla on otettu käyttöön laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, joka tarjoaa monipuolisesti sosiaali- ja terveyspalveluja asiakkaalle yhdellä yhteydenotolla. Soiten sosiaali- ja terveyskeskus ei ole yksi fyysinen toimipiste, vaan palveluita tarjotaan digitaalisesti sekä ympäri maakuntaa eri toimipaikoissa.

Soitessa sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa kehittämistyötä on tehty laaja-alaisesti ja kehittämistoiminnan tuloksena on saavutettu monenlaisia parannuksia palveluihin. Keskeisimmät tulokset ovat seuraavat:

 1. Hoidon ja palveluiden saatavuus sekä jatkuvuus on parantunut
  • Kiireettömien aikojen saatavuus terveysasemilla on parantunut ja hoito alkaa heti ensimmäisestä yhteydenotosta.
 2. Digitaalisia palveluita on lisätty ja niitä hyödynnetään entistä paremmin
  • Hankkeen aikana on otettu käyttöön 12 digipolkua Terveyskylästä.
 3. Sote-peruspalvelut tavoittaa yhdellä yhteydenotolla
  • On kehitetty yhteinen ja monialainen asiakasohjaus, Sosiaali- ja terveyspalveluneuvonta, josta alueen kaikenikäiset asukkaat saavat palveluneuvontaa ja -ohjausta oman tai läheistensä hoitoon ja palveluihin. Sote-palveluneuvonnan tavoitteena on palvella asiakasta yhden yhteydenoton periaatteella niin, että mahdolliset jatko-ohjautumiset tapahtuvat järjestelmän sisällä ilman asiakkaan pompottelua.
 4. Perhekeskusmallin toimeenpano on jatkunut ja kehittynyt
  • Lapsiperheiden palveluohjaus on juurtunut ja tarjoaa matalan kynnyksen yhteydenottokanavat (Apunappi + Perheluuri) sekä nepsy-ohjausta perheille.
 5. Kuntoutuspalveluihin ohjautuminen on entistä sujuvampaa
  • Päihdekuntoutuksessa on otettu käyttöön ryhmäterapiat. Aikuispsykiatrian avohoidossa on otettu käyttöön Terapianavigaattori, mikä nopeuttaa asiakkaan palveluihin pääsyä.
 6. Ennaltaehkäisevä ja ennakoiva työote on käytössä
  • Sote-ammattilaiset ottavat puheeksi myös elintapa-asiat ja ohjaavat asiakkaita tarvittaessa kunnan liikuntaneuvontaan.
 7. Matalan kynnyksen palvelut ovat lisääntyneet
  • Työttömien tuen palveluissa on kehitetty ”Matalan kynnyksen sosiaalityön toimintamalli”, jossa jalkaudutaan palveluista syrjäytyneiden pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden luo selvittämään palvelutarvetta ja saattamaan asiakas tarvitsemiinsa palveluihin.
 8. Asiakasosallisuus on lisääntynyt ja asiakastyytyväisyys on parantunut
  • Kokemusosaajia hyödynnetään monipuolisesti Soiten sosiaali- ja terveydenhuollossa ja uusien palveluiden kehittämisessä.
 9. Monialainen yhteistyö on lisääntynyt
  • Paljon tukea ja palveluita tarvitseville asiakkaille on kehitetty monipalveluprosessi, jonka avulla voidaan asiakkaalle ja hänen läheisilleen tarjota yhteensovitettuja palveluita ja tukea elämäntilanteeseensa.     

Soitessa kehittämistoimintaa on koordinoitu Soiten tutkimus, kehitys, innovaatio, osaaminen (TKIO) ja osallisuus -yksikössä. Kehittämistoimintaan on osallistunut laajasti Soiten eri yksiköitä, kuten terveyskeskusvastaanotot, suun terveydenhuolto, kuntoutuspalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut, perhekeskuspalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, asiakasohjaus ja avopalvelut, päivystyspalvelut, digipalvelut, koulutuspalvelut, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, tietohallinto sekä viestintä- ja markkinointiyksikkö.

Kehittämistoimintaan on osallistunut myös alueen järjestöjä, kuntia, kouluja ja kokemusasiantuntijoita. Kehittämistoimintaan saatiin valtionavustusta 4 903 897 €.

Lisätietoa toimintamalleista sekä hankesuunnitelmat löytyvät Innokylästä:

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/tulevaisuuden-sote-keskus-keski-pohjanmaa

Soiten sote-keskushankkeen tulokset on tiivistetty You Tubesta löytyvälle videolle:

Katso myös nämä