Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Perheen tilanteen sitä vaatiessa järjestetään moniammatillisessa yhteistyössä tarvittavat palvelut tukemaan vanhempien päihteettömyyttä nopeasti. Jo ensimmäisellä äitiyspoliklinikkakäynnillä voi päihteitä käyttävän odottajan hoidon ja tuen tarvetta arvioida lääkärin ja kätilön lisäksi myös terveyssosiaalityöntekijä ja päihdetyöntekijä. Yhteistyötä tehdään myös kolmannen sektorin kanssa: jatkossa neuvoloiden terveydenhoitajat ja Kokkolan ensi- ja turvakoti ry:n Avopalveluyksikkö Liinan työntekijät tekevät työparityötä tilanteissa, joissa päihteiden käyttö asiakasperheessä herättää huolta.

Ammattilaisten välistä yhteistyötä tukee PÄKÄ-hankkeen, Monialainen PTA -hankkeen sekä ammattilaisten kesken kehitetty ennakollisen lastensuojeluilmoituksen jälkeen tehtävä arviointi ja verkostoyhteistyö. Prosessin myötä paljon palveluita tarvitsevia asiakkaita tuetaan tiiviimmin yhdessä, mikä helpottaa tiedonkulkua ammattilaisten välillä.

Ammattilaisten työn tueksi Soitessa on järjestetty Väkivalta, päihteet ja talous puheeksi -koulutuksia. Koulutusten tavoitteena on ollut helpottaa päihteidenkäytön puheeksi ottoa vastaanotoilla. Lisäksi Soiten intranetiin on koottu Puheeksi oton korttipakka, joka on konkreettinen puheeksi oton työkalu sote-alan ammattilaisille.

Ennen hankkeen päättymistä Soiten alueelle perustetaan vuoden 2023 lopussa moniammatillinen työryhmä, joka vastaa päihteitä käyttävien raskaana olevien sekä vauvaperheiden palveluiden kokonaisuuden kehittämisestä jatkossa.

PÄKÄ-hanke on päihteitä käyttävien raskaana olevien ja vauvaperheiden palvelukokonaisuuden kehittämishanke Pohjois-Suomessa. Hanke on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimaa sekä Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa kansallista hankekokonaisuutta, joka toimii vuosien 2022–2024 aikana.

Katso myös nämä