Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Om familjens situation kräver det ordnar man i yrkesövergripande samarbete de tjänster som behövs för att snabbt stödja föräldrarna med att sluta använda rusmedel. Redan vid första besöket till mödrapolikliniken kan den gravidas vård- och stödbehov bedömas förutom av en läkare och barnmorska också av en hälsosocialarbetare och rusmedelsarbetare. Samarbete görs också med tredje sektorn: i fortsättningen gör rådgivningarnas hälsovårdare och arbetstagarna vid Karleby mödra- och skyddshem rf:s öppenvårdsenhet Liina samarbete i arbetspar i situationer där bruk av rusmedel i en kundfamilj förorsakar oro.

Samarbetet mellan yrkesutbildade stödjas av en bedömning och av nätverkssamarbete som har utvecklats i samarbete mellan PÄKÄ-projektet, Monialainen PTA-projektet och yrkesutbildade personer. Bedömningen och nätverkssamarbetet görs efter en föregripande barnskyddsanmälan. Tack vare processen ges klienter som behöver mycket tjänster tätare stöd tillsammans, vilket gör att informationsutbytet sker lättare mellan yrkesutbildade.

Det har ordnats skolningar om att föra våld, rusmedel och ekonomin på tal som stöd för yrkesutbildade personernas arbete. Målet med skolningarna har varit att göra det lättare att föra bruk av rusmedel på tal på mottagningar. I Soites intranät har det dessutom samlats material (en s.k. Puheeksioton korttipakka) om att föra på tal som ett konkret verktyg för yrkesutbildade inom social- och hälsovården.

Innan projektet avslutas inrättar man i slutet av år 2023 en yrkesövergripande arbetsgrupp i Soites område som ansvarar för utvecklingen av helheten av tjänster för gravida och spädbarnsfamiljer med missbruk i fortsättningen.

PÄKÄ-projektet är ett utvecklingsprojekt som har pågått i Norra Finland för att utveckla servicehelheten för gravida och spädbarnsfamiljer med missbruk. Projektet är en del av en riksomfattande projekthelhet som koordineras av Institutet för hälsa och välfärd THL och finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet. Projekthelheten pågår under åren 2022-2024.

Ta en titt också på dessa