Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Asiakas- ja potilastietosi tallennetaan Kanta-palveluihin, kun asioit sosiaali- ja terveydenhuollossa. Luovutuslupa on tähän saakka mahdollistanut, että Kannassa olevat tiedot liikkuvat sinua hoitavien eri toimijoiden välillä. Jatkossa luovutusluvalla liikkuvat myös sellaiset tiedot, jotka eivät ole Kannassa. Tällaisia ovat esimerkiksi paperille kirjatut tietosi. Tästä muutoksesta kerrotaan ilmoituksessa, jonka voi saada OmaKannassa 30.11.2023 alkaen.

Kun sinulla on luovutuslupa, tietosi ovat kattavasti sinua ja asioitasi hoitavien ammattilaisten käytettävissä riippumatta siitä, missä ne on kirjattu. Luovutusluvan avulla tietosi liikkuvat esimerkiksi hyvinvointialueelta toiselle tai julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä. Valtaosa kansalaisista on antanut potilastietojen luovutusluvan.

Luovutusluvan uudistus perustuu asiakastietolakiin. Laki on uudistumassa ja tämän uuden lain tavoitteena on, että tulevaisuudessa terveydenhuollossa ei tarvitse pyytää erillisiä lupia tietojen liikkumiseen. Jatkossa myös sosiaalihuollon tiedot liikkuvat yhdellä luovutusluvalla.

Lue ja kuittaa OmaKannassa ilmoitus, jossa kerrotaan tietojesi käytöstä

Luovutusluvan uudistumisen vuoksi jokainen saa OmaKannassa ilmoituksen, jossa kerrotaan Kanta-palveluista ja tietojen käytöstä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tätä ilmoitusta kutsutaan Kanta-informoinniksi. Laki velvoittaa antamaan uuden ilmoituksen, kun tietojen käyttöön tulee muutoksia.

Kun asioit ensimmäisen kerran OmaKannassa 30.11.2023 jälkeen, uusin informointi avautuu kirjautumisen jälkeen luettavaksesi selaimen uuteen ikkunaan. Asiointisi terveydenhuollossa sujuvoituu, jos luet ja kuittaat ilmoituksen OmaKannassa.

Voit päivittää luovutuslupasi tai antaa luovutusluvan ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun olet kuitannut ilmoituksen tietojesi käytöstä OmaKannassa.

OmaKantaan tallennetut luovutusluvat ja kiellot siirtyvät Soiten potilastietojärjestelmään myöhemmin

Jos olet antanut potilastietojen luovutusluvan vuonna 2023 tai aiemmin, se kannattaa päivittää. Päivitetty luovutuslupa mahdollistaa, että muutkin kuin Kantaan tallennetut tiedot liikkuvat eri toimijoiden välillä sitten, kun terveydenhuollon tietojärjestelmiin on tehty tarvittavat muutokset.

Jos et päivitä luovutuslupaa, aiemmin antamasi lupa pysyy edelleen voimassa. Se mahdollistaa, että Kantaan tallennetut tietosi liikkuvat kuten tähänkin asti.

Luovutusluvan antaminen ja päivittäminen on vapaaehtoista. Voit hoitaa lupa-asiat kätevästi OmaKannassa.

Luovutuskiellolla voit määrittää, mitä resepti-, potilas- ja asiakastietojasi ei saa luovuttaa muille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajille katsottavaksi. Voit antaa tai päivittää luovutusluvan ja tehdä luovutuskiellon OmaKannassa. Voit hoitaa lupa- ja kieltoasioita myös, kun asioit sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Soiten potilastietojärjestelmän nykyinen versio ei mahdollista uudistetun kieltolomakkeen käyttöönottoa, joten 2.1.2024 jälkeen OmaKannan kautta asetetut, muokatut tai perutut kiellot eivät vielä näy Soiten potilastietojärjestelmässä. Kieltoja ei myöskään pysty asettamaan tai purkamaan terveydenhuollossa. Kannan kautta tiedot liikkuvat asetettujen kieltojen mukaisesti. Soiten potilastietojärjestelmään kiellot tulevat siirtymään loppukeväästä 2024.

Edellä kuvatun tilanteen takia Soiten ammattilainen ei pysty tarkistamaan asiakkaan kieltoja, kun hän luovuttaa tietoja Kannan ulkopuolella (esim. toisten terveydenhuollon organisaatioiden tietopyynnöt suoraan Soiten potilastiedon arkistosta).

Muissa kuin Kanta-luovutuksissa kysytään potilaan yksilöity suostumus, kun tietoja luovutetaan toiselle rekisterinpitäjälle.

Vähitellen tiedot liikkuvat myös sosiaalihuollossa

Myös sosiaalipalvelujen asiakastiedoille voi nyt antaa OmaKannassa luovutusluvan. Se on eri lupa kuin terveydenhuollossa käytössä oleva potilastietojen luovutuslupa. Sosiaalipalvelujen lupa mahdollistaa Kantaan tallennettujen sekä muiden asiakastietojesi liikkumisen sosiaalihuollon eri toimijoiden välillä sitten, kun sosiaalihuollon toimijat tekevät tarvittavat muutokset tietojärjestelmiinsä.

Soitessa sosiaalipalveluiden tiedot alkavat näkyä OmaKannassa vasta syksyllä 2024.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa: tietosuojavastaava(at)soite.fi

Linkit

Katso myös nämä