Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Soite tukee järjestöavustuksilla toimintaa, joka tukee ja toteuttaa Soiten hyvinvointistrategian strategisia tavoitteita ja kriittisiä menestystekijöitä. Lisäksi avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää hyvinvointialue Soiten järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja tai pelastuspalveluja ja toimia yhteistyössä näiden palvelujen kanssa.

Tänä vuonna haussa painotetaan digiä, yksinäisyyttä, mielenterveyttä ja terveysliikuntaa. Lisäksi kannustetaan järjestöjä kirjaamaan ja avaamaan toimintansa/palvelunsa Lähellä.fi tai palvelutietovarantoon (PTV).

Soiten aluevaltuusto on hyväksynyt 100 000 € määrärahan järjestöavustuksiin hyväksyessään talousarvion vuodelle 2024. Hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunnan päättää hyvinvointialueen järjestöavustusten jakamisesta määrärahojen ja kriteerien puitteissa.  

Soite jakaa järjestöavustuksia toiminta- ja kerta-avustuksina sekä kumppanuusavustuksina.

Toiminta-avustuksia voi hakea ajalla 15.1-5.2.2024. Myöhästyneitä hakemuksia ei voida huomioida.

Kerta-avustukset ovat haettavana 1. kerran 15.1-5.2.2024. Kerta-avustusten 2. haku kesäkuun 2024 alussa.

Avustuksia haetaan täyttämällä sähköinen lomake. Lisätietoa järjestöavustuksista löytyy Soiten verkkosivuilta:

Järjestämme järjestöille info-tilaisuuden järjestöavustuksista 10.1.2024 klo 18 alkaen Keski-Pohjanmaan keskussairaalan auditoriossa. Etäyhteys on myös mahdollinen.

Avustuksia myönnetään yhdistysrekisteriin rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille tai säätiörekisteriin rekisteröidyille säätiöille, joiden tehtävänä on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin tai turvallisuuden edistäminen.

Tulevaisuus- ja hyvinvointilautakunta päättää toiminta-avustuksista ja kerta-avustuksista helmikuun 2024 kokouksessa. Päätöksistä tiedotetaan helmikuun 2024 kokouksen jälkeen ja avustukset maksetaan maaliskuun 2024 aikana.

Katso myös nämä