Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Med organisationsunderstöd stöder Soite verksamhet som stöder och genomför strategiska mål och kritiska framgångsfaktorer i Soites välfärdsstrategi. Dessutom ska den verksamhet som understöd ansöks för stödja och komplettera social- och hälsovårdstjänster eller räddningstjänster som välfärdsområdet Soite har ansvar för att ordna samt fungera i samarbete med dessa tjänster.

I år fokuserar man i ansökningsprocessen på digital service, ensamhet, mental hälsa och hälsomotion. Dessutom uppmuntras organisationer att registrera sig och informera om sin verksamhet/sina tjänster i Lähellä.fi eller Suomi.fi-servicedatalagret (SDL).

Soites välfärdsområdesfullmäktige har godkänt ett anslag på 100 000 € för organisationsunderstöd när man godkände budgeten för år 2024. Välfärds- och framtidsnämnden beslutar om utdelningen av organisationsunderstöd i välfärdsområdet inom ramarna för anslag och kriterierna för dessa.

Soite delar ut organisationsunderstöd som verksamhets- och engångsstöd samt som partnerskapsunderstöd.

Verksamhetsunderstöd kan ansökas om under perioden 15.1 – 5.2.2024. Ansökningar som inkommit för sent kan inte beaktas.

Engångsunderstöd kan ansökas om första gången 15.1-5.2.2024, och andra gången i början av juni 2024.

Understöd ansöks om genom att fylla i en elektronisk blankett. Mer information om organisationsunderstöd finns på Soites webbplats:

Vi ordnar ett informationsmöte om organisationsunderstöd för organisationer 10.1.2024 från och med kl. 18 i Mellersta Österbottens centralsjukhus auditorium. Du kan också delta via Teams.

Understöd beviljas till allmännyttiga föreningar som registrerats i föreningsregistret eller stiftelser som registrerats i stiftelseregistret och som har som uppgift att främja hälsa och social välfärd eller säkerhet.

Välfärds- och framtidsnämnden beslutar om verksamhetsunderstöd och engångsunderstöd vid sitt möte i februari 2024. Man informerar om besluten efter mötet i februari 2024 och understöd betalas ut i mars 2024.

Ta en titt också på dessa