Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Terveys- ja hoitosuunnitelma on Kanta-palveluissa ylläpidettävä asiakirja, jota kaikki asiakkaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset ylläpitävät yhteisesti. Terveys- ja hoitosuunnitelma laaditaan kaikille asiakkaille, joiden hoito edellyttää koordinoimista ja jotka hyötyvät tehdystä suunnitelmasta. Tällaisia ovat erityisesti pitkäaikais- ja monisairaat asiakkaat.

Terveys- ja hoitosuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, jotta asiakas voi sitoutua siihen. Terveys- ja hoitosuunnitelmaan kirjataan tunnistetut hoidon tarpeet ja hoidolle asetetut tavoitteet. Suunnitelmaan kirjataan potilaan keskeiset sairaudet ja vaivat, niiden hoito ja hoidon tavoitteet sekä kuvataan potilaan toimintakyky. Suunnitelmassa ennakoidaan ikääntymisen ja perussairauksien etenemisen mukanaan tuomia asioita, ja miten näissä tilanteissa potilas toivoo itseään hoidettavan. Terveys- ja hoitosuunnitelmaan kirjataan myös ne asiat, joista potilas itse tai omaiset huolehtivat. Asiakas näkee aina viimeisimpänä tallennetun version terveys- ja hoitosuunnitelmasta omalta sivultaan OmaKannasta.

Terveys- ja hoitosuunnitelma hyödyttää niin asiakasta kuin terveydenhuollon ammattilaista, sillä se sujuvoittaa asiakkaan palveluprosessia. Suunnitelmasta saa nopeasti käsityksen hoitoon liittyvästä kokonaistilanteesta. Yhteisellä suunnitelmalla voidaan välttää päällekkäiset tutkimukset ja eri käyntejä voidaan yhdistää samalle kerralle.

Kantaan tallennetun terveys- ja hoitosuunnitelman etuna on myös se, että suunnitelma ei ole riippuvainen alueesta tai organisaatiosta, vaan tiedot ovat käytettävissä kaikkialla Suomessa. Kun samaa ihmistä hoitavat useat eri ammattilaiset, on tärkeää, että ajantasainen tieto on kaikkien saatavilla. Kantaan tallennetun terveys- ja hoitosuunnitelman käyttö parantaa tiedon liikkuvuutta myös eri hyvinvointialueiden välillä.

Katso myös nämä