Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

En hälso- och vårdplan är en handling som upprätthålls i Kanta-tjänsten. All hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i kundens vård upprätthåller handlingen gemensamt. En hälso- och vårdplan görs upp för alla kunder vars vård förutsätter samordning och som har nytta av en plan. Det är i synnerhet fråga om långtidssjuka och multisjuka kunder.

Hälso- och vårdplanen görs upp i samarbete med kunden, så att kunden kan förbinda sig till den. I en hälso- och vårdplan antecknas de identifierade vårdbehoven samt målen som har ställt upp för vården. I planen antecknas patientens centrala sjukdomar och besvär, behandlingen av dem och målen med behandlingen samt en beskrivning av patientens funktionsförmåga. I planen är man proaktiv i fråga om ärenden som åldrande och förloppet av primärsjukdomar för med sig och i fråga om hur patienten önskar bli vårdad i dessa situationer. I hälso- och vårdplanen antecknas också de ärenden som patienten själv eller anhöriga sköter. Kunden ser alltid den senast sparade versionen av hälso- och vårdplanen på sin egen sida i MittKanta.

Både kunden och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har nytta av hälso- och vårdplanen eftersom den gör kundens serviceprocess smidigare. Planen ger en snabb överblick över helhetssituationen i fråga om vården. Med en gemensam plan kan man undvika överlappande undersökningar och slå ihop olika besök till ett och samma tillfälle.

Fördelen med en hälso- och vårdplan som har sparats i Kanta är också att planen inte är beroende på område eller organisation, utan uppgifterna är tillgängliga var som helst i Finland. När en person får vård av flera yrkesutbildade personer är det viktigt att de alla har tillgång till uppdaterad information. Användningen av en hälso- och vårdplan som sparats i Kanta-tjänsten förbättrar informationens rörlighet också mellan olika välfärdsområden.

Ta en titt också på dessa