Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Uuden perheenjäsenen syntymä on aina mullistava kokemus. Se vaatii koko perheeltä sopeutumista: vastasyntyneen tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen on vanhempien tärkein tehtävä. Useimmilla vanhemmilla on toiveena myös imetyksen onnistuminen. Saadakseen onnistuneen imetyskokemuksen vanhemmat tarvitsevat oikea-aikaista tukea ja ajantasaista tietoa. Onnistunut imetys tukee myös kiintymyssuhteen kehitystä ja vahvistaa vanhempien luottamusta itseensä vanhempina.

Sain apua imetyksen haasteisiin varhaisessa vaiheessa. Kotikäynti järjestyi muutaman päivän kuluttua keskustelusta neuvolassa. Imetysohjaaja oli asiantunteva ja etenimme vauvantahtisesti ilman kiirettä. Samalla käynnillä hoitui rutiinitarkastukset ja painokontrolli. -Asiakkaan palaute

Kehitän EU:n rahoittamassa RRF-Keski-Pohjanmaa-hankkeessa perusterveydenhuoltoon toimintamallia, joka mahdollistaa kotiin vietävän avun perheille oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä vauvan syntymän jälkeen. Yhtenä tavoitteena on imetyksen, vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen edistäminen vauvamyönteisyysohjelman mukaisesti. Ohjelmassa painotetaan laadukasta ja yhtenäistä ohjausta, hoidon jatkuvuutta ja tukea imetykseen raskausajasta imetyksen loppumiseen saakka. Ohjelmaan sisältyy myös ammattilaisten osaamisen vahvistaminen ja yhteistyön kehittäminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

On erittäin hyvä asia, että avun saa kotiin, sillä kotona voi rauhassa tarkastella imetystä siinä ympäristössä ja paikassa, joissa suurin osa imetyksistä tapahtuu. Tieto siitä, että ammattitaitoista tukea saa matalalla kynnyksellä, luo turvaa vauva-arkeen ja vähentää esimerkiksi painon kehitykseen ja imetykseen liittyvää stressiä. -Asiakkaan palaute

Olen pilotoinut neuvolan kotikäynti -mallia vuoden verran Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella ja asiakkailta saadun palautteen perusteella avun saaminen kotiin koettiin erittäin hyödylliseksi. Jo tieto siitä, että ammattitaitoista tukea saa nopeasti ja matalalla kynnyksellä helpotti mm. vauvan painon kehitykseen ja imetykseen liittyvää stressiä. Lisäksi sen koettiin tuovan turvaa vauva-arkeen, tukevan palautumista ja koko perheen jaksamista synnytyksen jälkeen. Eräs äiti kuvasi hoitajan pystyneen vähentämään käynnillään merkittävästi imetyksen aiheuttamaa fyysistä kipua sekä henkistä väsymystä.

Koen ennaltaehkäisevän työn perheiden parissa erittäin tärkeäksi varsinkin tällaisena aikana, kun syntyvyys on laskussa ja yhteiskunnassa on monenlaista pahoinvointia ja eriarvoisuus lisääntyy. Kun perheiden tukemiseen ja hyvinvointiin panostetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä on positiivinen vaikutus lapsiperheiden elämään ja sitä kautta koko yhteiskuntaan.

Kirsituulia Hyyppä
kätilö, terveydenhoitaja, imetyskouluttaja                                                                                                               
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, Soite

Katso myös nämä