Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Födelsen av en ny familjemedlem är alltid en omvälvande upplevelse. Det kräver att hela familjen anpassar sig: att identifiera och svara på nyföddas behov är den viktigaste uppgiften för föräldrar. De flesta föräldrar vill också lyckas med amningen. För att få en framgångsrik amningupplevelse behöver föräldrar snabbt stöd och aktuell information. Framgångsrik amning främjar också utvecklingen av anknytningen och stärker föräldrarnas självförtroende i sin föräldraroll.

Jag fick hjälp med utmaningarna med amningen i ett tidigt skede. Ett hembesök ordnades några dagar efter ett samtal på kliniken. Amningshandledaren var sakkunnig och vi framskred i babyns takt utan brådska. Under samma besök genomfördes rutinkontroller och viktkontroll. -Klientrespons

Inom det EU-finansierade RRF Mellersta Österbottens-projektet kommer jag att utveckla en verksamhetsmodell för den grundläggande hälsovården som möjliggör hjälp som ges till familjer, i hemmet, i rätt tid och med låg tröskel, efter att barnet har fötts. Ett av målen är att främja amning, föräldraskap och tidig interaktion i enlighet med programmet för babyvänligt sjukhus. Programmet betonar god och enhetlig handledning, kontinuitet i vården och stöd för amningen från graviditeten till slutet av amningstiden. Programmet omfattar också stärkandet av yrkeskunnigas färdigheter och utvecklingen av samarbetet mellan primärvården och den specialiserade sjukvården.

Det är jättebra att få hjälp hemma, eftersom man kan observera amningen hemma i den miljö och på den plats där det mesta av amningen sker. Vetskapen om att man får yrkeskunnigt stöd med låg tröskel ger en känsla av trygghet i babyvardagen och minskar till exempel stressen med viktutvecklingen och amningen. -Klientrespons

Jag har piloterat rådgivningens hembesöksmodell i ett år i Mellersta Österbottens välfärdsområde och baserat på responsen från klienterna upplevde man det som mycket användbart att få hjälp i hemmet. Redan vetskapen om att yrkeskunnigt stöd är tillgängligt snabbt och med låg tröskel lindrade till exempel stress relaterad till babyns vikt och amningen. Dessutom ansågs det ge en känsla av trygghet i babyvardagen, och stödja återhämtningen och välbefinnandet för hela familjen efter förlossningen. En mamma beskrev för sjukskötaren att hon genom sina besök minskade den fysiska smärtan och mentala tröttheten som amningen orsakade.

Jag upplever att det förebyggande arbetet är mycket viktigt för familjerna, särskilt vid en sådan tidpunkt då nativiteten minskar och många i samhället mår dåligt och ojämlikheten ökar. När man satsar på att stöda familjer och deras välbefinnande i ett så tidigt skede som möjligt, har det en positiv inverkan på barnfamiljers vardag och därmed på samhället som helhet.

Kirsituulia Hyyppä
barnmorska, sjukskötare, amningsutbildare
Mellersta Österbottens välfärdsområde, Soite

Ta en titt också på dessa