Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Asiakaspalautetiedon kansallinen yhtenäistäminen -projekti toteutuu yhteistyössä DigiFinlandin ja THL:n kanssa. Tavoitteena on luoda yhtenäinen, valtakunnallinen malli asiakaspalautteen keräämiseen, jolloin myös vertailu eri hyvinvointialueiden kesken mahdollistuu.

Soitessa projekti on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin ja soite.fi-verkkosivustolla oleva palautejärjestelmä on vaihdettu vuodenvaihteessa Roidu Oy:n tarjoamaan ratkaisuun. Järjestelmässä esiintyy vielä keskeneräisyyttä, mutta parannuksia tehdään jatkuvasti. Lisäksi palautejärjestelmää on tarkoitus laajentaa tekstiviestitoiminnallisuudella.

Suomessa ei ole tähän mennessä ollut yhtenäistä tapaa kerätä asiakaspalautetta sosiaali- ja terveyspalveluissa, ja kyselyitä on tehty kirjavin tavoin. Tavoitteena on, että asiakaspalautetta aletaan kerätä yhtenäisellä ja asiakaslähtöisellä tavalla koko maassa. Hyvinvointialuekohtainen asiakaspalautetieto halutaan eri toimijoiden käyttöön, vertailuun ja myös kansalaisten saataville ilman viiveitä. Uutta valtakunnallista ratkaisua on Soiten lisäksi mukana kehittämässä Kymenlaakson hyvinvointialue.

Pilotointivaiheen aikana kehitetään myös tekoäly- ja koneoppimisen ratkaisuja sekä ennustemalleja hyvinvointialueiden ja kansallisten toimijoiden käyttöön. Ratkaisukehitys on aloitettu ja sen oletetaan valmistuvan vuoden 2024 elokuun loppuun mennessä.

Lue lisää:

Katso myös nämä