Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Projektet genomförs i samarbete med DigiFinland och THL. Målet är att skapa en enhetlig, riksomfattande modell för insamling av kundrespons. Det blir då också möjligt att jämföra olika välfärdsområden.

Projektet har kommit i gång med fart i Soite,  och responssystemet som finns på webbplatsen soite.fi har vid årsskiftet byts ut mot en lösning som Roidu Oy erbjuder. Systemet är ännu delvis halvfärdigt, men förbättras hela tiden. Dessutom är det meningen att responssystemet utvidgas med en sms-funktion.

I Finland har man inte hittills haft ett enhetligt sätt att samla in kundrespons inom social- och hälsovårdstjänster, och enkäter har genomförts på många olika sätt. Målet är att börja samla in kundrespons på ett enhetligt och kundorienterat sätt i hela landet. Önskemålet är att olika aktörer får välfärdsområdesspecifika kundresponsuppgifter i bruk och för jämförelse och att medborgarna får tillgång till den utan dröjsmål. Den nya riksomfattande lösningen utvecklas förutom av Soite också av Kymmenedalens välfärdsområde.

Under pilotskedet utvecklar man också lösningar och prognosmodeller som baserar sig på artificiell intelligens och maskininlärning för välfärdsområdenas och riksomfattande aktörers bruk. Utvecklingen av lösningar har inletts, och arbetet förväntas bli slutfört före utgången av augusti 2024.

Läs mera:

Ta en titt också på dessa