Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten tilinpäätösennuste vuodelta 2023 on valmistunut, mutta tilinpäätöstyö on kuitenkin edelleen kesken. Tulos varmistuu lähiviikkojen kuluessa. Jo nyt on kuitenkin nähtävissä, että ennustettu 10 miljoonan euron suuruinen alijäämä tulee olemaan merkittävästi ennakoitua suurempi ja toteutunee 22 miljoonan euron tasolla.

Kasvun taustalla ovat sekä henkilöstökustannuksissa että ostopalveluissa tapahtuneet kustannuskasvut, jotka kärjistyivät takautuvina erinä joulukuun valmistuneiden kirjausten myötä. Yksittäinen merkittävä kasvu kohdistui lomapalkkavelan kasvuun. Aiempaan kokemukseen verrattuna sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuskasvu vuonna 2023 oli poikkeuksellisen suuri.

Talouden tasapainottamiskeinot vuodelle 2023 eivät olleet riittäviä eivätkä toteutuneet ennustetulla tasolla. Palvelutarpeen kasvu sosiaali- ja terveydenhuollossa, kesällä toteutunut palkkaratkaisu sekä korkeat ostopalveluhintojen korotukset johtivat tilanteeseen, jonka aiheuttamaa kustannuskasvua ei pystytty riittävällä tavoin huomioimaan talousarviossa ja -ennusteessa. Korjaavat toimenpiteet, digitalisaation hyödyntäminen tai palvelurakenteen ja palveluverkon kevennykset olivat liian hitaita vaikuttaakseen taloudelliseen tulokseen. Näiltä osin työ ja uudistaminen jatkuvat nyt nopeutetulla ja tiivistetyllä tahdilla.

Tuottavuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseen sekä kustannustietoisuuden lisäämiseen tulee kiinnittää vielä enemmän huomiota. Digitaalisten ja etäpalveluiden käyttöä tulee edelleen lisätä ja liikkuvia palveluja lisätä perinteisten palvelujen sijaan. Palvelurakennetta ja palveluverkkoa koskevat muutokset ovat tulossa päätöksentekoon jo alkuvuoden aikana. Myös Soiten johtamisjärjestelmää tulee arvioida.

Aluehallitus käsitteli Soiten taloustilannetta perjantain ylimääräisessä kokouksessa. Aluehallituksen lähtökohta on varmistaa, että vuoden 2024 talousarvioon varattuja määrärahoja ei ylitetä sekä sovitaan toimenpiteistä, jotka käynnistetään nopeasti talouden tasapainoon saattamiseksi sekä resurssiohjauksen- ja johtamisen varmistamiseksi. Talous- ja toimintasuunnitelmassa 2024 sekä Soite 2030 –ohjelmassa päätettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoa kiirehditään, talousvastuullista johtamista korostetaan ja aluehallitus arvioi tarvetta uusien toimenpiteiden valmistelun käynnistämiselle.

Valtion myöntämä rahoitus hyvinvointialueille on tiukka ja joustamaton ja edellyttää kaikilta alueilta merkittäviä säästöratkaisuja.

Asiakkaiden ja potilaiden hoito ja turvallisuus varmistetaan kaikissa olosuhteissa. 

Katso myös nämä