Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Ennusteen mukaan Soiten vuoden 2023 tilinpäätöksen alijäämä tulee olemaan noin 22 miljoonaa euroa. Tämä edellyttää talouden tasapainottamistoimenpiteiden jatkamista nopeutetulla aikataululla. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui ylimääräiseen kokoukseen perjantaina 9.2.2024 päättämään mm. Soiten johtamisjärjestelmän uudistamisen sekä hallinnon yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä sekä eräiden johtavien viranhaltijoiden kuulemisesta.

Johtamisjärjestelmän uudistamiseksi sekä hallinto- ja johtosäännön muuttamiseksi perustetaan työryhmä, johon kuuluvat aluevaltuuston puheenjohtaja, aluehallituksen puheenjohtaja, hyvinvointialuejohtaja, johtajaylilääkäri sekä hallintolakimies. Valmisteluryhmä voi kutsua ryhmään tarvittaessa muita asiantuntijoita. Tavoitteena on luoda suoraviivainen ja hallinnollisesti kevyt, matala resurssijohtamiseen tukeutuva johtamisrakenne.

Johtamisjärjestelmän uudistamisesta saattaa seurata yhteistoimintamenettelyn käynnistyminen. Aluehallituksen linjauksen mukaisesti käynnistetään laaja hallinnon sekä ylimmän ja keskijohdon yhteistoimintamenettely, mikäli johtamisjärjestelmä sitä edellyttää. Kun johtamisjärjestelmää kevennetään, myös viranhaltijoiden määrä johdossa ja hallinnossa voi tulla vähenemään, mikä voi henkilötasolla tarkoittaa tehtävien uudelleenjärjestelyä tai irtisanomisia.

Talousosaaminen, eli talouspäällikön ja controllereiden osaaminen otetaan täyteen käyttöön. Talousjohtamista korostetaan ja sen toteutumista valvotaan kaikilla johtamisen tasoilla. Toimialuejohtajat raportoivat kuukausittain kirjallisesti aluehallitukselle talouden kehityksestä erittäin tarkalla tasolla. Talouden ennustettavuutta kehitetään moniammatillisella talousennusteella tuotannon ja talousjohdon kesken.

Talousosaamisen lisäksi vahvistetaan toimivan johdon työoikeudellista osaamista ulkopuolelta hankittavalla koulutuksella.

Yksittäinen merkittävä kasvu vuoden 2023 tilinpäätösennusteessa kohdistuu lomapalkkavelan kasvuun. Lomapalkkavelan vähentämiseksi varmistetaan vuosilomien pitäminen ja varmistetaan tältä osin hr-prosessin toimivuus. Jokaisen esihenkilön tulee määrätä välittömästi omien alaisten vanhat lomat pidettäväksi. Henkilöstöjohtaja raportoi aluehallitukselle 12.2.2024 kokouksessa johdon pitämättömien lomien määrän.

Keski-Pohjanmaan aluehallituksen esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa verkossa: https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Katso myös nämä