Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Bokslutet för år 2023 för Soite kommer enligt prognos att visa ett underskott på ungefär 22 miljoner euro. Detta förutsätter att åtgärder för att balansera ekonomin fortsätter med en snabbare tidtabell än vad som tidigare har planerats. Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse höll ett extra sammanträde fredag 9.2.2024 för att besluta bland annat om att förnya Soites ledningssystem, om att inleda ett samarbetsförfarande gällande administrationen och om hörande av vissa ledande tjänsteinnehavare.

Bokslutet för år 2023 för Soite kommer enligt prognos att visa ett underskott på ungefär 22 miljoner euro. Detta förutsätter att åtgärder för att balansera ekonomin fortsätter med en snabbare tidtabell än vad som tidigare har planerats. Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse höll ett extra sammanträde fredag 9.2.2024 för att besluta bland annat om att förnya Soites ledningssystem och om att inleda ett samarbetsförfarande gällande administrationen samt om hörande av vissa ledande tjänsteinnehavare.

För förnyelse av ledningssystemet och för ändring av förvaltningsstadgan och instruktionen inrättas en arbetsgrupp som består av välfärdsområdesfullmäktiges ordförande, välfärdsområdesstyrelsens ordförande, välfärdsområdesdirektören, chefsöverläkaren och förvaltningsjuristen. Beredningsgruppen kan vid behov kalla in andra sakkunniga till gruppen. Målet är att skapa ett rätlinjigt ledningssystem som är administrativt lätt och lågt och som stöder sig på resursstyrning.

Förnyelsen av ledningssystemet kan leda till att ett samarbetsförfarande inleds. I enlighet med välfärdsområdesstyrelsens riktlinje inleds det ett omfattande samarbetsförfarande gällande administrationen och ledningen på högsta och mellersta nivå ifall ledningssystemet förutsätter det. När ledningssystemet görs lättare, kan också antalet tjänsteinnehavare i ledningen och administrationen minska, vilket kan på individnivå innebära omorganisering av uppgifter eller uppsägningar.

Det ekonomiska kunnandet, det vill säga ekonomichefens och controllers kunnande tas i fullt bruk. Ledning av ekonomin betonas och genomförandet av den övervakas på alla nivåer av ledningen. Verksamhetsområdescheferna rapporterar varje månad skriftligen till välfärdsområdesstyrelsen om den ekonomiska utvecklingen på en mycket detaljerad nivå. Den ekonomiska förutsägbarheten utvecklas genom en yrkesövergripande ekonomisk prognos, produktionen och den ekonomiska ledningen emellan.

Utöver det ekonomiska kunnandet stärks den verkställande ledningens kunnande i arbetsrätt genom skolning som skaffas utifrån.

En enskild betydande ökning i bokslutsprognosen för år 2023 är ökningen av semesterlöneskuld. För att minska semesterlöneskulden försäkrar man sig om att semestrar tas ut, och man försäkrar sig i det här avseendet om att HR-processen fungerar. Varje chef ska omedelbart ge order om att deras egna underordnade ska ta ut sina gamla semestrar. Personaldirektören rapporterar till välfärdsområdesstyrelsen vid sammanträdet 12.2.2024 om hur mycket semestrar ledningen inte har tagit ut.

Föredragningslistorna och protokollen för Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse kan läsas på webben: https://kpshp-hva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Ta en titt också på dessa