Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Soite 2030 -ohjelman palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on luoda Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle palvelurakenne, jossa painopistettä siirretään raskaammasta kevyempään päähän ja matalan kynnyksen palveluihin. Muutoksessa vahvistetaan kotiin vietäviä palveluita, matalan kynnyksen palveluita, ympärivuorokautista palveluasumista sekä jaksohoitotyyppistä palvelua siirtämällä henkilökuntaa erikoissairaanhoidosta peruspalveluihin. Tärkeää on luoda rakenne, missä asiakas ja potilas hoidetaan sekä hoidollisesti, taloudellisesti että inhimillisesti oikeassa paikassa. 

Palvelurakenteen keventyminen merkitsee henkilökunnan näkökulmasta uudistuvia työmuotoja. Tavoitteena on hyödyntää täysimääräisesti etä- ja digitaalisten palveluiden mahdollisuudet sekä tehdä liikkuvat palvelut osaksi arkityötä.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus käsitteli palvelurakenteen muutoksia 12.2.2024 pidetyssä kokouksessa. Toimenpiteet ovat välttämättömiä taloudellisen tilanteen vuoksi. Keski-Pohjanmaan keskussairaalan vuodeosastoilla on viime kuukausina ollut alhainen käyttöaste, minkä vuoksi paikkojen vähentäminen on perusteltua eikä se vaaranna potilasturvallisuutta.

Lyhyellä aikavälillä palvelurakenteen muutokset tarkoittavat mm. seuraavaa:

 • Keski-Pohjanmaan keskussairaalan osastopaikat vähenevät seuraavasti:
  • kirurgiselta osastolta 7 vähennetään 12 paikkaa, jolloin osastolle jää 16 paikkaa
  • sisätautien osastoilta 8 ja 9 vähennetään yhteensä 4 paikkaa, jolloin osastoille jää yhteensä 31 paikkaa
  • päivystys- ja diagnostiikkaosastolta vähennetään 7 paikkaa, jolloin osastolle jää 8 potilaspaikkaa
  • osastopaikkoja voidaan sulkea myös tilapäisesti, jos käyttöasti laskee, eikä sulkeminen heikennä potilasturvallisuutta
  • psykiatrian osastopaikkoja vähennetään viidellä, jolloin psykiatrian osastopaikkoja on jatkossa yhteensä 43.
 • Vieroitusyksikön toiminta lakkaa Portti-rakennuksessa ja sen neljä paikkaa siirtyvät osastolle 15. Selviytymisyksikön asiakkaat siirtyvät yhteispäivystykseen.
 • Mielenterveys- ja päihdepalveluiden osaamista hyödynnetään yhteispäivystyksessä, jonne tulee paljon yhteydenottoja mielenterveysongelmien takia. Soiten verkkosivuilla toimivan chatin kautta tarjotaan matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa mielenterveysasioissa.
 • Henkilökuntaa siirretään tarpeen mukaisesti kotihoitoon, kotisairaalaan, kuntoutukseen, yhteisölliseen asumiseen sekä ympärivuorokautiseen palveluasumiseen
 • Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkoja lisätään Kaustiselle Iltaruskoon (3 paikkaa) ja Kokkolan Tervakartanoon (7 paikkaa)
 • Jaksohoitopaikkoja on mahdollista lisätä 6 paikkaa Kokkolan yksiköihin: kolme paikkaa Honkavireeseen ja kolme paikkaa Ventus 3 osastolle
 • Perhoon on avattu perhekoti, jonne voidaan ohjata sekä pitkä- että lyhytaikaista hoivaa tarvitsevia ikäihmisiä

Palvelurakenteen muutosten vuoksi 20.11.2023 käynnistettiin henkilöstön yhteistoimintamenettely, joka on nyt tullut päätökseen.

Tunkkarin ja Kannuksen vuodeosastojen muutosesitys sosiaalihuoltolain mukaiseksi ympärivuorokautiseksi kuntoutus- ja arviointiyksiköksi päätettiin siirtää uuteen valmisteluun. Asia tulee tarkennetun valmistelun jälkeen aluehallituksen käsiteltäväksi arviolta huhtikuussa.

Lisäksi aluehallitus päätti käynnistää palveluverkkouudistuksen valmistelua varten yhteistoimintamenettelyn. Palveluverkkouudistuksessa kuvataan uudelleen se, mitä ja miten alueella tulevaisuudessa tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Puhutaan toimipisteistä ja vaihtoehtoisista tavoista saada palvelut. Palveluverkkouudistus on osa Soite 2030 –ohjelman jatkovalmistelua.

Aikataulutavoite on, että palveluverkkoa koskeva esitys tuodaan aluehallitukselle päätöksentekoa varten 8.4.2024 kokouksessa ja siitä edelleen mahdolliseen aluevaltuustokäsittelyyn.

Soiten aluehallituksen ja -valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa verkossa:

Katso myös nämä