Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Soite on päättänyt periä lähikiertojen lääkärikäyntimaksut asiakasmaksulain 1201/2020 ja -asetuksen 912/1992 mukaisesti 1.1.2024 alkaen. Maksut peritään 1.1.2024 alkaen takautuvasti lähikäynneistä, jotka on tehty ympärivuorokautisessa palveluasumisessa tai kotihoidossa.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen kuukausimaksuihin tai säännöllisen kotihoidon kuukausimaksuihin ei sisälly lääkäripalveluista aiheutuneita käynti-, poliklinikka-, toimenpide- tai hoitopäivämaksuja. Tällaisia ovat esimerkiksi terveyskeskuksen vuosimaksu, päivystysmaksu, K-PKS:n erikoissairaanhoidon maksut, hammaslääkärin, silmälääkärin ja yksityislääkäreiden maksut, lääkärintodistuksista perittävät maksut ja muut mahdolliset lääkärin vastaanotolla perittävät maksut. Edellä mainitut maksut eivät sisälly myöskään tilapäisen kotisairaanhoidon tai kotipalvelun käyntimaksuihin. Kuukausi- ja käyntimaksuihin kuulumattomista lääkäripalveluista lähetetään erillinen lasku.

Asiakkailta ja potilailta perittävät maksut määräytyvät asiakasmaksulain 1201/2020 ja -asetuksen 912/1992 perusteella sekä hyvinvointialue Soiten päätöksiin perustuen siltä osin kuin asiakasmaksulaki oikeuttaa hyvinvointialueen päättämään maksuista. Soiten perimät maksut listataan aluehallituksen ja aluevaltuuston hyväksymässä asiakas- ja potilasmaksuhinnastossa. Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. (Asiakasmaksulaki 2§).

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaa seuraava lainsäädäntö:

  • Laki 734/1992 (Finlex ajantasainen lainsäädäntö) ja asetus 912/1992 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
  • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 1201/2020.

Soiten asiakas- ja potilasmaksuhinnasto on hyväksytty aluehallituksessa § 283/27.11.2023 ja aluevaltuustossa § 85/4.12.2023.

Katso myös nämä