Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Asiakkaan oma ääni kuuluviin! 

Kuinka usein olemme jääneet vastaanottokäynnin tai kontrollin jälkeen miettimään, mitä seuraavaksi olikaan tarkoitus tapahtua? Tai kun läheinen on käynyt tärkeässä tapaamisessa, mutta hän ei enää muista, mitä siellä sovittiin. Suunnitelmaa tehtäessä asiakas on aina keskiössä – kuka onkaan parempi asiantuntija, kun suunnitellaan hänen tarpeisiinsa vastaavia palveluita tai hoitoa. Näin voidaan rakentaa ehjä ja ymmärrettävä palvelukokonaisuus useiden, irrallisten tai rinnakkaisten palveluiden sijaan. Suunnitelman tavoitteena onkin edistää hoidon jatkuvuutta ja helpottaa palveluiden koordinointia. Sen avulla voidaan myös varmistaa, ettei palveluketjuihin tule tarpeettomia katkoksia. 

Onko tietojen löytyminen ollut tuskien taival – ratkaisu siihen on nyt olemassa 

Kehittämisyhteistyössä olemme iloksemme päässeet siihen pisteeseen, että Soitessa ollaan ottamassa terveyspuolen potilastietojärjestelmässä käyttöön terveys- ja hoitosuunnitelmalomake. Kun terveys- ja hoitosuunnitelma on tehty ja päivitetty asianmukaisesti, saavat vastaanottavat ammattilaiset ajantasaisen kuvan asiakkaan tilanteesta. Suunnitelmasta löytyvät tarvittavat yhteystiedot asiakkaan palveluihin, ajantasainen lääkitys sekä diagnoosit unohtamatta hoidon linjauksia. Suunnitelmasta nähdään siis kaikki olennaiset tiedot yhdellä vilkaisulla, yhdeltä lehdeltä. Tällöin ammattilaisen ei tarvitse käyttää resursseja ja aikaa asiakkaan taustojen selvittämiseen, vaan voi keskittyä pelkästään yhteydenoton syyhyn. Terveys- ja hoitosuunnitelman tarkoituksena on myös toimia asiakkaan omahoidon tukena ja hoidon jatkuvuuden työkaluna. Lisäksi se arkistoituu Kantaan, jonka kautta tarjoutuu mahdollisuus suunnitelman hyödyntämiseen myös muissa terveydenhuollon organisaatioissa, potilastietojärjestelmästä riippumatta.  

Yhdessä olemme enemmän 

Jo laki edellyttää meitä vahvaan, monialaiseen yhteistyöhön ja yhteiseen palveluiden suunnitteluun. Terveys- ja hoitosuunnitelman lisäksi Soitessa kehitetään sosiaali- ja terveysalan toimijoiden sekä asiakkaan näkökulmasta toimintamallia, jolloin jatkossa olisi mahdollista saada itselleen yksi, koottu suunnitelma. Asiakkaan ei tarvitse aina olla raskaiden palveluiden monikäyttäjä, mutta hoidon- tai palveluntarpeen arvion yhteydessä on saatettu havaita, että asiakas hyötyisi monialaisesta hoidon tai palveluiden suunnittelusta. Yhteistä suunnitelmaa voidaan hyödyntää verkostoyhteistyössä muidenkin toimijoiden, kuin vain sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Onkin hyvä muistaa, että aina asiakas ei tarvitse julkisen puolen palveluita, vaan avuksi voi riittää myös järjestöjen tai kuntien tarjoama toiminta. Yhteinen suunnitelma myös tiivistää ammattilaisten ja muiden sektoreiden yhteistyötä, kun vastuista sovitaan yhteisesti ja näin vältytään päällekkäiseltä työltä. 

Katse tulevaisuuteen

Sosiaali- ja terveyspuolen potilastietojärjestelmät eivät vielä tänä päivänä valitettavasti kansallisellakaan tasolla keskustele keskenään, ja näin ollen aidosti yhteinen asiakas- ja hoitosuunnitelma sosiaali- ja terveyspalvelujen toimijoiden välillä ei ole mahdollista. Jokainen hyvinvointialue on tämän saman kysymyksen äärellä. Tästä syystä teemme tiivistä yhteistyötä ja toisilla hyvinvointialueilla hyväksi havaittuja toimintamalleja pyritään hyödyntämään puolin ja toisin. Me ammattilaiset olemmekin avainasemassa, kun mietitään ja kehitetään keinoja parantaa ja tehostaa asiakkaan hoidon ja palveluiden suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta. Tämän vuoksi kehittämistyössä keskitytään aktiivisesti myös siihen, että lisäämme myös ammattilaisten ymmärrystä suunnitelmatyöskentelyn hyödyistä sekä asiakkaan, että organisaation näkökulmasta.

Niina Rintala
Kehittäjäkoordinaattori
RRF-Keski-Pohjanmaa -hanke

Linkkejä:

Terveys- ja hoitosuunnitelma – Sote-ammattilaiset – Kanta.fi

Hoitosuunnitelma – EU-terveydenhoito.fi

Katso myös nämä