Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Vahvistan tiedon, että tänään 19.2.2024 päivätyllä ilmoituksella aluehallitukselle olen ilmoittanut irtisanoutuvani Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan virasta. 

Irtisanoutumisen ensisijaisena syynä on luottamuspula Soiten luottamushenkilöjohdon toimintaan. Katson, että johtamisnäkemyksemme eroavat niin merkittävästi toisistaan, etten näe mahdolliseksi jatkaa tehtävässä. Erityisesti näkemysero on tiivistynyt viime viikkojen aikana velloneeseen Soiten talouden tilaa koskevaan tilannekuvaan sekä toimintamalleihin, joilla tilannetta on hoidettu ja kuvattu. 

Katson, että en ihmisenä ja johtajana ole enää sopiva henkilö jatkamaan Soiten keulakuvana ja virkajohtajana aluehallituksen alaisuudessa. Hyvinvointialuejohtaja tarvitsee onnistuakseen ehdottoman luottamuksellisen ja tiiviin yhteistyösuhteen hallituksen kanssa. Luottamus on molemminpuolinen suhde. 

Kannan vastuun Soiten johtamisesta virkajohdosta käsin. Onnistuaksemme yhdessä aluehallituksen johdolla ja virkajohdon joukkueena tarvitaan tiivis ja ehdottoman vankkumaton yhteistyö ja luottamus. Erityisesti tätä tarvitaan silloin, kun asiat muuttuvat vaikeiksi ja kohdataan myös epäonnistumisia. 

Suomen hyvinvointialueiden taloudellinen ja toiminnallinen tilanne on ensimmäisen toimintavuoden jäljiltä lähtökohtaisesti haastava. Monella mittarilla mitattuna Soite on eturintamassa ja pitkällä. Kuntayhtymätausta antoi meille hyvät eväät.  Taloudellisesti ja edelleen muuttuvilla alijäämäennusteilla mitattuna tulemme arviolta olemaan Suomen keskiarvoluokassa. Hyvinvointialueiden rahoitusjärjestelmä on rakennettu siten, että Soiten kaltainen alue tulee hyötymään vuodesta 2025 alkaen sekä takautuvasta lisärahoituksesta että negatiivisen siirtymäkauden tasauksen pienentymisestä. Menestys ei kuitenkaan toteudu ilman rohkeita päätöksiä uudistua ja uudistaa. Se vaatii toimintaympäristön muuttuessa muutosherkkyyttä sekä väestöltä, päättäjiltä että Soiten henkilöstöltä. Muutoksen tuulet koskettavat myös Soitea, ei ainoastaan naapureita. Soitella on kaikki mahdollisuudet käsissään. Nyt Keski-Pohjanmaalla tarvitaan rohkeutta ja yksituumaisuutta. Luotan, että Soite 2030 -ohjelman täytäntöönpanon myötä syntyy oikeita ja välttämättömiä ratkaisuja keventää kustannusrakennetta. 

Olen työskennellyt Soiten ja sitä edeltävien organisaatioiden palveluksessa erilaisissa johtotehtävissä vuodesta 2008 alkaen. Hengähdän nyt hetken. Kun yksi ovi sulkeutuu, on mahdollisuus avata uusia ovia ja löytää uusia kiinnostavia alkuja. 

Toivon ja toivotan Soitelle ja soitelaisille kaikkea hyvää! Surullisena jätän tämän minulle tärkeän joukkueen ja ihmiset. Toivon, että myös Soite löytää pian uuden alun ja uuden näköisensä johtajan. Soitelaiset tarvitsevat nopeasti työrauhan ja vakautta keskittyä tärkeimpään eli arkeen sekä turvan nähdä tulevaisuuden toiveikkaina ja mahdollisuuksina. 

Kokkolassa 19.2.2024

Minna Korkiakoski-Västi

Katso myös nämä