Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Jag bekräftar uppgiften att jag har med ett meddelande daterat i dag 19.2.2024 meddelat välfärdsområdesstyrelsen att jag säger upp mig från min tjänst som välfärdsområdesdirektör för Mellersta Österbottens välfärdsområde. 

Den primära orsaken till att jag säger upp mig är en brist på förtroende för hur den förtroendevalda ledningen i Soite har handlat. Våra syn på hur Soite ska ledas skiljer sig åt så markant att jag inte ser det som möjligt att fortsätta i tjänsten. Skillnaderna i synsättet sammanfattas särskilt i lägesbilden gällande Soites ekonomiska läge som har diskuterats intensivt de senaste veckorna och i hur situationen har skötts och beskrivits. 

Jag anser att jag inte som människa eller chef längre är lämplig att fortsätta som Soites frontfigur och tjänstemannaledare under ledning av välfärdsområdesstyrelsen. För att lyckas behöver välfärdsområdesdirektören ett nära samarbetsförhållande med absolut förtroende med styrelsen. Förtroendet måste vara ömsesidigt. 

Jag bär ansvaret för ledningen av Soite ur tjänstemannaledningens synvinkel. För att vi ska lyckas tillsammans under ledning av välfärdsområdesstyrelsen och som ett tjänstemannaledningsteam krävs det ett nära och absolut orubbligt samarbete och förtroende. Detta behövs särskilt när läget blir svårt, och man också stöter på misslyckanden. 

Läget är utmanande både ur ekonomins och verksamhetens synvinkel efter det första verksamhetsåret i Finlands välfärdsområden. Soite går i bräschen och har kommit långt med många mätare mätt. Samkommunsbakgrunden gav oss en god start.  Utifrån ekonomin och prognoser gällande underskott, som ännu kommer att förändras, kommer vi uppskattningsvis att ligga kring genomsnittet i Finland. Finansieringssystemet för välfärdsområdena har byggts upp så att ett område som Soite kommer att från och med år 2025 dra fördel av både retroaktiv tilläggsfinansiering och en minskning av den negativa utjämningen under övergångsperioden. Framgång uppnås dock inte utan modiga beslut att förnya sig och förnya. När förhållandena förändras krävs det förändringsbenägenhet av både invånarna, beslutsfattarna och Soites personal. Förändringens vindar berör också Soite, inte endast grannarna. Soite har alla möjligheter i sina händer. Nu behövs det mod och enighet i Mellersta Österbotten. Jag litar på att det i och med verkställande av Soite 2030-programmet görs korrekta och nödvändiga lösningar för att lätta på kostnadsstrukturen. 

Jag har arbetat i olika chefspositioner i Soite och i organisationer som föregick den sedan år 2008. Nu hämtar jag andan en stund. När en dörr stängs är det möjligt att öppna nya dörrar och hitta nya intressanta början. 

Jag hoppas och önskar Soite och alla i Soite allt gott! Jag lämnar detta för mig viktiga team och dessa för mig viktiga människor med sorgsenhet. Jag hoppas att också Soite hittar snart en ny början och den ledare den behöver. Alla i Soite behöver snabbt arbetsro och stabilitet för att kunna koncentrera sig på det viktigaste det vill säga vardagen, samt trygghet att se mot framtiden med hoppfullhet och att se den som full av möjligheter. 

I Karleby 19.2.2024

Minna Korkiakoski-Västi

Ta en titt också på dessa