Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soitessa on valmisteltu Soite 2030 -ohjelmaa, jolla tarkennetaan, miten hyvinvointialueen strategian sekä sote-palvelustrategian ja pelastuksen palvelutasopäätöksen linjauksia arjessa toteutetaan. Soiten vakava taloudellinen tilanne edellyttää kuitenkin alkuperäistä Soite 2030 -täytäntöönpano-ohjelmaa laajempaa ohjelmatyötä.

Palvelurakenteen edellyttämät toiminnalliset muutokset sekä YTA-alueiden yhteiset toiminnot voivat tuoda muutoksia henkilöstörakenteeseen. Perusterveydenhuollon toimintoja tulee vahvistaa samalla kun erikoissairaanhoidon rakenteita muutetaan kustannustehokkaammiksi sekä paremmin palvelutarvetta vastaaviksi. Uudistukset koskevat palvelurakenteen lisäksi uusia työskentelytapoja. Taloustilanne huomioiden, henkilöstön sijoittumista ja määrää on syytä tarkastella uudistuksen edetessä.

Toimintojen tarkastelun johdosta mahdollisesti tehtävät henkilöstön uudelleenorganisoinnit sekä toiminnan sopeuttaminen taloudellisen tilanteen vuoksi edellyttävät yhteistoimintamenettelyä (laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella 4 §). Näin ollen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti yhteistoimintalain mukaisista neuvottelujen käynnistämisestä ylimääräisessä kokouksessaan 13.3.2024.

Yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan 18.3.2024 jätettävän neuvotteluesityksen pohjalta. Yhteistoimintaneuvotteluun sisältyy Soite 2030 -ohjelman aloittama palvelurakenteen keventäminen sekä johtotehtävissä olevien henkilöiden yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen aikana toteutetaan rajoitettu rekrytointikielto, jonka aikana tehtäviä täytetään vain resurssiyksikön kautta. Rekrytointikiellon ulkopuolelle jäävät ammattiryhmistä sosiaalityöntekijät, psykologit ja lääkärit.

Yhteistoimintamenettelyn aikana määritellään tarkemmin henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet ja vaikutukset työnkuviin. Kaikissa toimissa haluamme varmistaa, että toiminnan muutoksessa takaamme työntekijöillemme työtä jatkossakin. Tällä hetkellä lomautuksia ei ole suunnitteilla.

Katso myös nämä