Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Soiten henkilöstön hyvinvointia kartoitettiin helmi-maaliskuun aikana digitaalisella kyselyllä, joka toteutettiin aiempien vuosien tapaan Kevan tarjoamalla verkkotyökalulla. Kyselyn avulla saatiin kattava kuva Soiten henkilöstön työhyvinvoinnin nykytilasta. Kyselyn avulla kerättiin tietoa työhyvinvoinnin keskeisistä aihealueista, kuten työn sujumisesta, työtehtävistä, henkilöstön voimavaroista sekä esihenkilön ja työnantajan toiminnasta.

Kyselyyn vastasi 2 355 henkilöä eli vastausprosentti oli noin 66,2 (ed. tulos 65,1 %). Yhteenvetona voidaan todeta, että työhyvinvoinnin tila Soitessa on muuttunut edelliseen vuoteen verrattuna osin parempaan ja osin heikompaan suuntaan.

”Kysely toteutettiin Soitessa haastavana hetkenä, jolloin pinnalla olivat vaikea taloustilanne sekä käynnistyvät yhteistoimintaneuvottelut. Siitä huolimatta osa tuloksista olivat parantuneet, mutta toki arvio koko organisaation johtamistavasta oli selvästi laskenut”, toteaa henkilöstöjohtaja Jaana Sandström.

Muutamia huomioita kyselystä

 • 79,7 % vastaajista suosittelee Soitea työnantajana (ed. tulos 81,3 %).
 • 56,9 % vastaajista kokee, että heillä on tarpeeksi aikaa saada työ tehdyksi (ed. tulos 48,8 %).
 • 78,6 % vastaajista kokee, että työyhteisössä huolehditaan perehdyttämisestä (ed. tulos 77 %).
 • 74,9 % vastaajista tuntee itsensä vahvaksi ja tarmokkaaksi työssä useammin kuin kerran viikossa (ed. tulos 73,7 %).
 • 85,9 % vastaajista voi käyttää työssään tietojaan ja taitojaan monipuolisesti (ed. tulos 84 %).
 • 82,4 % vastaajista kokee olevansa selvillä työyksikön tavoitteista (ed. tulos 79,8 %).
 • 80,9 % vastaajista kokee, että hänen ja esihenkilön välillä vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri (ed. tulos 79,5 %).
 • 45,7 % vastaajista saa esihenkilöltään palautetta siitä, miten työssä on onnistunut
  (ed. tulos 43,4 %).
 • 58,9 % vastaajista vastasi käyneensä kehityskeskustelun viimeisen 12 kuukauden aikana
  (ed. tulos 54,7 %).
 • 63,9 % vastaajista on tietoisia organisaation toimintatavasta, jonka mukaan toimitaan, kun työntekijän työkyky on uhattuna (ed. tulos 59 %).
 • 31,8 % vastaajista kokee, että johtaminen organisaatiossa perustuu avoimuuteen (ed. tulos 36,2 %), kun taas 35,7 % vastaajista kokee päinvastoin (ed. tulos 30,1 %).
 • 22,6 % (ed. tulos 29,8 %) vastaajista on tyytyväisiä koko organisaation johtamistapaan, kun 45,6 % (ed. tulos 35 %) vastaajista on tyytymättömiä. 31,7 % vastaajista valitsi neutraalin vaihtoehdon.
 • 81,3 % vastaajista kokee työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen olevan mahdollista erilaisilla työaikajärjestelyillä (ed. tulos 79 %).

Kyselyn tulokset raportoidaan henkilöstölle, johdolle sekä keskeisille työsuojelu- ja yhteistoimintatahoille. Tulokset käydään yksiköissä läpi henkilöstön kesken niin kutsutuissa Miten voimme -hetkissä. Vastauksiin tutustumisen ja yhteisen keskustelun myötä valitaan tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla kehitetään niin työyhteisön toimintaa kuin yleisesti hyvinvointia työssä. Kehittämiskohteiden raportointia ja toteutumista tullaan seuraamaan.

Katso myös nämä