Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Omaolon terveystarkastus arvioi sairastumisriskejä ja antaa ennusteen keskimääräisestä eliniästä. Terveystarkastuksen ennusteet ovat tarkimmat 18–70-vuotiaille henkilöille, jotka eivät ole raskaana ja joilla ei ole todettu vakavaa sairautta, kuten esimerkiksi sepelvaltimotautia tai syöpää.

Kyselyn tuloksena käyttäjä saa ohjeita oman terveyden ylläpitämiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Terveystarkastuskyselyn täyttämiseen menee aikaa noin 10–15 minuuttia. Kyselylomaketta ei voi tallentaa keskeneräisenä, vaan lomake tulee täyttää kerralla valmiiksi.

Tarvittaessa Omaolo-palvelu antaa myös ohjeet, miten kyselyvastaukset voi lähettää Soiten ammattilaiselle. Jos asiakas päättää lähettää kyselyvastaukset eteenpäin, ohjautuvat ne Soiten ammattilaisille käsiteltäväksi. Ammattilainen kartoittaa kokonaisvaltaisesti asiakkaan tilanteen ja ohjaa tarvittaviin tutkimuksiin ja/tai palveluihin. Ammattilaiset ovat asiakkaaseen yhteydessä Omaolon asioinnilta löytyvällä viestit-toiminnolla 1-7 vrk kuluessa terveystarkastuksen lähettämisestä.

Terveystarkastus perustuu suomalaisiin väestön seurantatutkimuksiin

Omaolon terveystarkastus perustuu Kustannus Oy Duodecimin kehittämän Duodecim STAR®-palvelun kyselyyn, jossa kartoitetaan eliniänodotteeseen ja sairastuvuusriskiin liittyviä tekijöitä.

Terveystarkastuksen laskentakaavat pohjautuvat suomalaisiin väestön seurantatutkimuksiin. Kysely ja sen pohjalta annetut palautteet käyttäjälle perustuvat viimeisimpään tutkimusnäyttöön, kuten Käypä hoito -suosituksiin.

Omaolo on sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalinen palvelu- ja asiointikanava, joka tukee asiakkaan itsehoitoa sekä ohjaa hänet tarvittaessa tarkoituksenmukaisen hoidon piiriin. Omaolosta löytyy useita oirearvioita, joita hyödynnetään myös Soitessa. Omaolo on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Lisätietoa:

Katso myös nämä