Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025–2026 muutokset

Aluehallitus käsitteli Soiten vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmaan esitettävät muutokset. 

Vuoden 2024 talousarvio on rakennettu noin 18 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Määrärahavarausta on lisätty henkilöstökuluihin, palveluostoihin sekä aineisiin ja tarvikkeisiin. Erikoissairaanhoidon myyntituottoja on laskettu pienentyneen ulkokuntamyynnin takia.

Taloussuunnitelmavuosina 2025–2026 varaudutaan siihen, että erikoissairaanhoidon myyntituottojen kehitys jää vaatimattomaksi. Tämä allekirjoittaa tarvetta uudistaa toimintaa ja löytää entistä kustannustehokkaampi tapa toimia. Taloussuunnitelmavuosien kulusäästöt on kohdistettu euromääräisesti suurimpiin kulueriin eli henkilöstökuluihin ja ostopalveluihin. Hyvinvointialuelain 115 § velvoittamana taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Aluehallitus päätti
1. esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy muutokset vuoden 2024 talousarvioon mukaan lukien sitovat tavoitteet sekä siihen liittyvään taloussuunnitelmaan 2025–2026 edellä esitetyssä muodossa ja perusteluin; 2. hyväksyä edellä mainitun taloussuunnitelman vuoden 2025 talousarviosuunnittelun lähtökohdaksi/raamiksi.

Hyvinvointialuejohtajan viran auki julistaminen

Soiten aluevaltuusto päätti kokouksessaan 27.5.2024 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusehdoista sekä viran täyttämisestä.  Aluehallitus päätti nyt kokouksessaan viran auki julistamisesta ja määritti hakuajaksi 10.6.-15.7.2024. Hyvinvointialuejohtajan rekrytoinnissa hyödynnetään konsulttipalveluita.

Sotekeskuksen urakoitsijavalinnat

Sotekeskus-hanke on edennyt urakoitsijavalintavaiheeseen. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti rakennusurakkaan viisi tarjoajaa, LVIJ-urakkaan kolme tarjoajaa, sähköurakkaan neljä tarjoajaa, sprinkler-urakkaan viisi tarjoajaa ja automaatiourakkaan kolme tarjoajaa. Laadulliset kriteerit, referenssivaatimukset sekä projektihenkilöstön pätevyysvaatimukset on esitetty tarjouspyyntöaineistossa. Referenssivaatimusten sekä projektihenkilöstön pätevyysvaatimusten täyttyessä valintaperusteena on halvin hinta.

Tarjousvertailun halvimmat tarjoukset antaneiden urakoitsijoiden antamat tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Urakoitsijoiden kanssa on käyty selonottoneuvottelut, eikä niissä ole tullut esille asioita, jotka estäisivät valinnan ja myöhemmin sopimuksen solmimisen. Tarjousten yhteenlaskettu summa on 31,6 M €.

Aluehallitus päätti valita tarjousvertailun perusteella urakoitsijat urakointialoittain:

1. Rakennusurakoitsijaksi valitaan tarjousvertailun perusteella halvimman tarjouksen antanut;
2. LVIJ-urakoitsijaksi valitaan tarjousvertailun perusteella halvimman tarjouksen antanut;
3. Sähköurakoitsijaksi valitaan tarjousvertailun perusteella halvimman tarjouksen antanut;
4. Sprinkler-urakoitsijaksi valitaan tarjousvertailun perusteella halvimman tarjouksen antanut;
5. Automaatiourakoitsijaksi valitaan tarjousvertailun perusteella halvimman tarjouksen antanut.

27.3.2024 alkaneiden yhteistoimintaneuvottelujen lopputulos / lomautusten peruminen

Soiten yhteistoimintaneuvottelut on käyty ajalla 27.3.2024-13.5.2024. Aluehallitus päätti kokouksessaan 20.5.2024 (linkki pykälään) hyväksyä henkilöstön lomauttamisen yhtenä yhteistoimintaneuvotteluiden toimenpiteenä.

Nyt aluehallitus päätti kokouksessaan perua henkilöstön lomautukset organisaation toimintakyvyn säilyttämisen varmistamiseksi. Asian kokonaisarviossa on huomioitu myös lomautusten suhteellisen vähäinen kustannusvaikutus (noin 0,3 M €).

Muut aluehallituksessa 20.5.2024 päätetyt yhteistoimintaneuvotteluiden lopputulokseen liittyvät toimenpiteet pysyvät voimassa.

Muut kokousasiat

Aluehallitus käsitteli myös muun muassa seuraavia asioita:

  • Ikääntyneiden palveluihin ja arjen sujuvuuteen liittyvän Polis-kyselyn tuloksia
  • ARA-kohteiden asukasvalintojen valvontaa hyvinvointialueella
  • Kuljetuspalvelutoiminnan liiketoiminnan luovutusta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelta Tervia Logistiikka Oy:lle

Kokousajat ja pöytäkirjat Soiten verkkosivuilla

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Soiten verkkosivuston kokoushallinnan sivulta.

Katso myös nämä