Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Maksuvaikeustilanteita varten Soitessa on käytössä maksualennuslomake, jolla voi hakea maksualennusta tai perimättäjättämistä:

Asiakasmaksun alentamista voi hakea sosiaalipalvelujen maksuista sekä terveydenhuollon tulosidonnaisista maksuista. Terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea alennusta.

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista maksukyvyn mukaan määrätty maksu (pitkäaikainen laitoshoito) jätetään perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden (Asiakasmaksulaki, 11 §).

Alennuksen tarpeen arviointi perustuu taloudellisesta tilanteesta tehtyyn laskelmaan. Mahdollinen alennus myönnetään hakemuskuukauden alusta lähtien.

Soitella on oikeus periä asiakasmaksut takautuvasti, mikäli päätös asiakasmaksun alentamisesta on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin.

Maksualennusmahdollisuudesta voi tarvittaessa kysyä maksupäätöksen tehneeltä viranhaltijalta.

Katso myös nämä