Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

För betalningssvårigheter har Soite i bruk en blankett för nedsättning av klientavgifter som man kan använda för att ansöka om nedsättning eller efterskänkning av avgifter:

Nedsättning av klientavgifter kan ansökas om i fråga om socialservice och om avgifter inom hälso- och sjukvården som bestämts enligt betalningsförmågan. Man kan inte ansöka om nedsättning av hälso- och sjukvårdens jämnstora avgifter.

En avgift som fastställts för socialvårdsservice och en sådan avgift för hälsovårdsservice som bestämts enligt en persons betalningsförmåga (långvarig sluten vård) efterskänks eller kan nedsättas till den del förutsättningarna för personens eller familjens försörjning eller förverkligandet av personens lagstadgade försörjningsplikt äventyras av att avgiften tas ut (klientavgiftslagen, 11 §).

Behovet av att nedsätta en avgift baserar sig på en beräkning av den ekonomiska situationen. En eventuell nedsättning beviljas från början av ansökningsmånaden.

Soite har rätt att ta ut klientavgifter i efterhand om beslutet om att nedsätta klientavgifter baserar sig på felaktiga uppgifter en klient gett.

Du kan vid behov fråga tjänsteinnehavaren som fattat avgiftsbeslutet om möjligheten till nedsättning.

Ta en titt också på dessa