Siirry sisältöön

Mitä teen, jos olen tyytymätön terveydenhuollon potilasmaksuun?

 1. Jos laskussasi on asia- tai laskuvirhe, ole yhteydessä sinua hoitaneeseen tai palvelleeseen yksikköön ja pyydä laskuun korjausta.
 2. Mikäli laskun korjaamispyynnön jälkeen olet edelleen tyytymätön Soiten palvelusta perittävään potilasmaksuun, voit pyytää kirjallisesti asiasta Soiten viranhaltijan päätöksen.

  Pyyntö tulee toimittaa osoitteeseen:
  Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluyhtymä Soite
  Kirjaamo
  Mariankatu 16-20
  67200 Kokkola

  tai sähköpostitse kirjaamo(at)soite.fi.

  Kirjallinen pyyntö on toimitettava laskun eräpäivään mennessä.
 3. Viranhaltijan päätöksestä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun asiakasmaksupäätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena.

  Viranhaltijan päätöksen liitteenä tulevat tarkat oikaisuvaatimusohjeet ja yhteystiedot oikaisuvaatimuksen toimittamista varten.

Mitä teen, jos olen tyytymätön sosiaalihuollon asiakasmaksuun?

Sosiaalihuollon palvelumaksuista tehdään päätös samassa yhteydessä, kun saat päätöksen sosiaalihuollon palvelusta. Muutoksenhakuohjeet on liitetty päätökseen. Mikäli päätöksestä puuttuu muutoksenhakuohjeet, noudata seuraavaa menettelyketjua:

 1. Ole ensisijaisesti yhteydessä viranhaltijan päätöksen laatineeseen tahoon, eli päätöksen allekirjoittajaan.
 2. Mikäli olet edelleen tyytymätön asiakasmaksuun, sinulla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun asiakasmaksupäätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Soiten sairaanhoitoalueen yksittäisiä asiakasmaksupäätöksiä koskevat viranhaltijoiden päätösten oikaisuvaatimukset osoitetaan yksilöasioiden jaostolle joko alla olevaan osoitteeseen postitse tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)soite.fi.

Yksilöasioiden jaosto
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluyhtymä Soite
Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi
 • päätös, johon vaaditaan oikaisua
 • millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan
 • postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa