Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Soitessa syntyneitä ja tallennettuja potilas- ja asiakasasiakirjoja saa luovuttaa vain asiakkaan suostumuksella tai tapauksissa, joista on erikseen säädetty laissa.

Potilas- ja asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja niiden käsittelyä valvotaan säännöllisesti. Asiakastietolain 784/2021 mukaan käyttöoikeuksien on perustuttava sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön ja muun asiakas- ja potilastietoja käsittelevän henkilön työtehtävään ja annettavaan palveluun. Asiakastietojen käsittelyn perusteena on oltava tietoteknisesti varmistettu asiakas- tai hoitosuhde tai muu lakiin perustuva oikeus.
 
Soite on liittynyt valtakunnalliseen Kanta-palveluun sekä terveydenhuollon potilastietojen, että sosiaalihuollon asiakastietojen osalta. Omakanta-palvelussa Soiten asiakkaat voivat hallinnoida terveystietojensa ja reseptiensä käsittelyä luovutusluvalla ja kielloilla. Sosiaalihuollon tiedot ovat tulevaisuudessa nähtävissä Omakanta-palvelussa.

Puhelinasiointi

Voit ottaa yhteyttä arkiston tietopalveluun myös sähköpostitse: kirjaamo.arkisto@soite.fi.

Toiminnasta vastaavat

Sanna Löfström

Asiakirjahallintopäällikkö

Puhelin: +358 40 653 4218

Satu Tikkanen

Tietosuojavastaava

Puhelin: +358 44 723 2343

Sähköposti: tietosuojavastaava@soite.fi

Katso myös nämä