Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Patient- och klientuppgifter som tillkommit och lagrats i Soite får lämnas ut endast på vissa villkor. Det krävs att patienten gett sitt samtycke eller att det är fråga om en situation om vilket det separat föreskrivits i lag.

Patient- och klientuppgifter är sekretessbelagda och behandlingen av dem bevakas regelbundet. Enligt lagen om digital behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården 784/2021 ska åtkomsträttigheterna till kunduppgifter grunda sig på de arbetsuppgifter som en yrkesutbildad person inom social- eller hälsovården eller någon annan som behandlar kund- och patientuppgifter sköter och de tjänster som denna person tillhandahåller. Behandlingen av kunduppgifter ska grunda sig på en kund- eller vårdrelation eller någon annan lagstadgad rätt som har säkerställts datatekniskt.

Soite är med i den riksomfattande Kanta-tjänsten både i fråga om hälso- och sjukvårdens patientuppgifter och socialvårdens klientuppgifter. I Mina Kanta-tjänsten kan Soites klienter bestämma över behandlingen av hälsouppgifter och recept genom tillstånd för och förbud mot utlämnande. Socialvårdens uppgifter kommer i framtiden att finnas i Mina Kanta-tjänsten.

Uträttande av ärenden per telefon

Du kan kontakta arkivets informationstjänst också per e-post: kirjaamo.arkisto@soite.fi.

För verksamheten ansvarar

Sanna Löfström

Dokumentförvaltningschef

Telefon: +358 40 653 4218

Satu Tikkanen

Dataskyddsansvarig

Telefon: +358 44 723 2343

E-post: tietosuojavastaava@soite.fi

Ta en titt också på dessa