Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Biopankki Borealis on yksikkö, joka kerää ja säilyttää ihmisperäisiä näytteitä ja niihin liittyvää tietoa ja luovuttaa niitä tieteellisesti arvioituihin lääketieteellisiin tutkimuksiin. Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueiden sairaaloiden patologian yksiköiden kudos- ja solunäytteiden  kudosblokkiarkistot ovat biopankki Borealiksen pääasiallinen näytemateriaali. Biopankki toimii lähinnä tietopankkina. Fyysisesti näytemateriaali jää patologian yksiköihin ja valtaosin vain tunniste- ja sisältötietoja siirretään biopankin tietokantoihin. 

Biopankin näyte- ja tietorekisterissä henkilötunnisteet (henkilötunnukset ja nimet) on korvattu Biopankin antamalla koodilla. Koodirekisterin käyttö varmistaa näytteenantajan yksityisyyden suojan.

Loppuvuodesta 2016 on tehty tietojen siirto ennen 1.9.2013 otetuista näytteistä, joista sähköisesti tallennettua tietoa on saatavissa julkisen tiedonannon ilmoitusmenettelyllä. Biopankkiin ei ole kuitenkaan siirretty niiden henkilöiden tietoja, jotka ovat tehneet kiellon ennen 30.11.2016 tai ovat olleet 30.9.2016 alaikäisiä. Siirto ei missään tilanteessa vaaranna potilaan hoidon järjestämistä ja toteuttamista. 

Uudemmat näytteet voidaan siirtää biopankkeihin vain näytteen antaneen henkilön vapaaehtoisella kirjallisella suostumuksella. Vanhojen näytteiden siirron lisäksi uusien näytteiden kerääminen biopankkiin on tutkimuksen kannalta erittäin tärkeää. Suostumuksen antaminen tähän on aina vapaaehtoista ja biopankkinäyte kerätään aina muun hoidon tai toimenpiteen yhteydessä. Potilaille ei siis tule ylimääräisiä käyntejä eikä toimenpiteitä biopankkia varten.

Näytteiden ja tietojen käsittely biopankissa perustuu lakiin eikä näytteitä käytetä muuhun kuin biopankkilain mukaisiin ja tieteellisesti arvioituihin tutkimuksiin. Biopankkitoiminnan tavoitteena on sairauksien ehkäisy ja turvallisten, tehokkaampien ja yksilöllisempien hoitojen kehittäminen yhdessä alan toimijoiden kanssa. Terveystieteellinen tutkimustyö tarvitsee suuria, väestöön pohjautuvia näytekokoelmia, joiden hallinnointi ja säilytys vaativat voimavaroja ja osaamista. Biopankki pystyy palvelemaan tässä tarkoituksessa paremmin kuin vanha malli, jossa näytteet ovat olleet hajallaan eri yksiköissä.

Lisätietoa Biopankki Borealiksen toiminnasta:

Verkkosivuilta löytyvät myös suostumus- ja kieltoasiakirjat.

Katso myös nämä