Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Biobanken Borealis är en enhet som samlar och lagrar prov från människor samt information om dessa prov. Den lämnar ut prov till vetenskapligt utvärderad medicinsk forskning. Det huvudsakliga provmaterialet för Biobanken Borealis är vävnadsblockarkiven för vävnads- och cellprover vid de patologiska enheterna vid sjukhusen i Norra Österbottens, Lapplands, Kajanalands och Mellersta Österbottens välfärdsområde. Biobanken fungerar närmast som informationsbank. Fysiskt finns provmaterialet kvar i de patologiska enheterna. Till största delen är det endast identifieringsuppgifter och innehållsuppgifter som överförs till biobankens databaser.

I biobankens prov- och informationsregister har personidentifieringsuppgifter (personbeteckningar och namn) ersatts med en kod som Biobanken gett. Användning av ett kodregister är en garanti för provgivarens integritetsskydd.

I slutet av år 2016 har det gjorts överföring av information gällande prov som tagits före 1.9.2013. Om dessa finns digitalt lagrad information tillgänglig i enlighet med anmälningsförfarandet för offentliga tillkännagivanden. Till biobanken har dock inte överförts information om de personer som utfärdat förbud före 30.11.2016 eller som varit minderåriga 30.9.2016. Överföringen äventyrar inte i något skede ordnande och genomförande av patientens vård.

Nyare prov kan överföras till biobanker endast om provgivaren gett sitt frivilliga och skriftliga samtycke. Utöver överföring av gamla prov är det med tanke på forskning mycket viktigt att samla nya prov till biobanken. Det är alltid frivilligt att ge sitt samtycke till detta. Ett biobanksprov tas alltid i samband med annan vård eller andra ingrepp. Patienterna behöver alltså inte göra extra besök eller genomgå extra ingrepp på grund av biobanken.

Hanteringen av prov och information vid biobanken baserar sig på lag. Prov används inte till något annat än forskning som är i enlighet med biobankslagen och som är vetenskapligt utvärderad. Målet med biobanksverksamheten är att förebygga sjukdomar och utveckla trygga, effektivare och mer individuella behandlingar tillsammans med aktörer inom branschen. För hälsovetenskaplig forskning krävs stora, befolkningsbaserade provsamlingar vars administration och lagring kräver resurser och kompetens. Biobanken tjänar det här ändamålet bättre än den gamla modellen där prov var utspridda i olika enheter.

Mer information om Biobanken Borealis verksamhet:

På webbplatsen finns även dokumenten gällande samtycke och förbud.

Ta en titt också på dessa