Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keskussairaalan osoite: Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola
Kokkolan pääterveysaseman osoite: Mariankatu 28, 67200 Kokkola

Ulko-ovet:

  • A1 & A2 = Pääsisäänkäynnit
  • A2 = Yhteispäivystys
  • B3 = Hallinto ja auditorio
  • C1 = Kappeli
  • C2 = Apuvälinekeskus
  • D-ovet = Tavaran kuljetus
Yksikkö – EnhetRakennus – ByggnadKerros – Våning
Aikuispsykiatrian avohoito – Vuxenpsykiatrisk öppenvårdr-siipi ja Portti
Ainon hoitoyksikkö – Aino vårdenhetMaria-Katariina
Apuvälinekeskus – Hjälpmedelscentralt (ovi C2)00
ATK-luokka – ADB-klasst00
ATK-yksikkö – ADB-enhetenf00
Auditorio – Auditoriumt1
Dialyysi- ja munuaisyksikkö – Dialys- och njurenhetenl2
Einarin ja Sofian ryhmäkodit – Grupphemmen Einar och SofiaMaria-Katariina
Endokrinologian poliklinikka – Endokrinologiska poliklinikenKokkolan terveyskeskus
Fysiatria ja kuntoutus – Fysiatri och rehabiliteringe0
Gastroenterologian poliklinikka – Gastroenterologiska poliklinikenf1
Geriatrinen poliklinikka – Geriatriska poliklinikeny0
Hallinto – Administrationt1
Hematologinen poliklinikka – Hematologiska poliklinikend1
Hiljainen huone – Stilla rummetab0
Ihotautienpoliklinikka – Polikliniken för hudsjukdomarm2
Infektiopoliklinikka – Infektionspoliklinikenf1
Infektioiden torjuntayksikkö – Enheten för förebyggande av infektionerKokkolan terveyskeskus(käynti D-ovesta)
Jalkaterapeutti – FotterapeutMaria-Katariina
Kahvio Kuppi – Cafeteria Kuppipääkäytävä – huvudkorridoren1
Kappeli – Kapelletd (ovi C1)1
Kehityspoliklinikka – UtvecklingspoliklinikenMaria-Katariina
Keuhkosairauksien poliklinikka – Polikliniken för lungsjukdomarf1
Kirurginen osasto 7 – Kirurgiska avdelningen 7b2
Kirurginen osasto 10 – Kirurgiska avdelningen 10c 1
Kirurgian poliklinikka – Kirurgiska polikliniken
Kliininen neurofysiologia – Klinisk neurofysiologim2
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka – Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomarb1
Kuuloasema – Hörselstationbc0
Laboratorion näytteenotto – Laboratoriets provtagningy0
Lastensairaala – Barnsjukhusad0
Lasten ja nuorten osasto  – Avdelning för barn och ungaa0
Lasten ja nuorten poliklinikka- Polikliniken för barn och unga0
Lasten ja nuorten terapiapoliklinikka – Terapiapolikliniken för barn och ungap1
Lastenpsykiatrian osasto 14 – Barnpsykiatriska avdelningen 14L2
Lastenpsykiatrian poliklinikka – Barnpsykiatriska poliklinikenp1
Leikkausosasto – Operationsavdelningenc2
Logistiikkakeskus – Logistikcentralt0
Lounasravintola Kippo – Lunchrestaurang Kippog0
Magneetti – Magnetp0
Naistentautien poliklinikka – Kvinnopoliklinikena1
Nefrologian poliklinikka – Nefrologiska poliklinikenf1
Neurologian ja vaativan kuntoutuksen osasto “Neku” – Avdelning för neurologi och krävande rehabiliteringm1
Neurologian poliklinikka – Neurologiska poliklinikenm2
Neurologian valvonta – Neurologisk övervakningm1
Neuvonta – Informationpääaula (ovi A1)1
Nuorisopsykiatrian osasto – Ungdomspsykiatriska avdelningen 17r0
Nuorisopsykiatrian poliklinikka – Ungdomspsykiatriska poliklinikenr0
Palliatiivinen poliklinikka – Palliativa poliklinikeny0
Patologian laboratorio – Patologiska laboratorietlämpökeskusV1
Pikkulapsipsykiatrian tiimi – Småbarnspsykiatriska teametH11
Potilashotelli – PatienthotellL11
Potilastoimisto – Patientbyråpääaula (ovi A1)1
Psykiatrian osasto 15 – Psykiatriska avdelningen 15p2
Psykologian palveluyksikkö – Serviceenheten för psykologir-siipi
Puheterapia – Talterapib1
Päivystys- ja diagnostiikkaosasto – Jour- och diagnostikavdelningenm0
Rekrytointiyksikkö – RekryteringsenhetH11
Reumatologian poliklinikka – Reumatologiska poliklinikenKokkolan terveyskeskushuoneet 20-21
Röntgen – Röntgeng1
Sairaalapastorit – Sjukhuspastorernad
k
1
2
Silmätaudit – Ögonsjukdomarb1
Sisätautien osasto 8 – Inremedicinska avdelningen 8c 0
Sisätautien osasto 9 – Inremedicinska avdelningen 9b0
Sisätautien poliklinikka – Inremedicinska poliklinikenf1
Sosiaalityön yksikkö – Enheten för socialt arbeteab0
Suu- ja hammassairauksien poliklinikka – Polikliniken för tand- och munsjukdomard1
Sydänpoliklinikka – Hjärtpoliklinikenc0
Sydäntoimenpideyksikkö – Hjärtundersökningsenheteng/l1
Sydänvalvonta – Hjärtövervakningc0
Synnytys- ja naistentaudit, osasto 3 – Förlossning och kvinnosjukdomar, avdelning 3a2
Syöpätautien poliklinikka – Pkl för cancersjukdomard1
Talous-, henkilöstö- ja toimistopalvelut – Ekonomi-, personal- och byråservicet1
Teho-osasto – Intensivvårdk2
Vastasyntyneiden teho ja valvonta – Nyföddas intensiv och övervakninga0
Välinehuoltokeskus – Instrumentvårdf0
Yhteispäivystys – Samjourenm0
Yleislääketieteen osasto Y0 – Allmänmedicinska
avdelningen Y0
y0
Yleislääketieteen osasto Y1 – Allmänmedicinska
avdelningen Y1
y1
Äitiyspoliklinikka – Mödrapoliklinikena1

Katso myös nämä