Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Centralsjukhusets adress: Mariegatan 16-20, 67200 Karleby
Adressen för Karleby hälsocentral: Mariegatan 28, 67200 Karleby

Ytterdörrar:

  • A1 & A2 = Huvudingångarna
  • A2 = Samjouren
  • B3 = Administrationen och auditoriet
  • C1 = Kapellet
  • C2 = Hjälpmedelscentralen
  • D-dörrar = Transport av varor

EnhetByggnadVåning
ADB-enheten – ATK-yksikköf00
ADB-klass – ATK-luokkat00
Administrationen – Hallintot1
Allmänmedicinska avdelningen Y0 – Yleislääketieteen osasto Y0y0
Allmänmedicinska avdelningen Y1 – Yleislääketieteen osasto Y1y1
Auditoriet – Auditoriot1
Avdelningen för barn och unga – Lasten ja nuorten osastoa0
Avdelningen för neurologi och krävande rehabilitering – Neurologian ja vaativan kuntoutuksen osasto ”Neku”m1
Barnpsykiatriska avdelningen 14 – Lastenpsykiatrian osasto 14L2
Barnpsykiatriska polikliniken – Lastenpsykiatrian poliklinikkap1
Barnsjukhuset – Lastensairaalaad0
Cafeteria Kuppi – Kahvio Kuppihuvudkorridoren – pääkäytävä1
Dialys- och njurenheten – Dialyysi- ja munuaisyksikköl2
Ekonomi-, personal- och kontorsservice – Talous-, henkilöstö- ja toimistopalvelut11
Endokrinologiska polikliniken – Endokrinologian poliklinikkaKarleby hälsocentral
Enheten för förebyggande av infektioner – Infektioiden torjuntayksikköKarleby hälsocentral(kom in via D-dörren)
Enheten för socialt arbete – Sosiaalityön yksikköab0
Fotterapeut – JalkaterapeuttiMaria-Katariina
Fysiatri och rehabilitering – Fysiatria ja kuntoutuse0
Förlossningar och kvinnosjukdomar, avdelning 3 – Synnytys- ja naistentaudit, osasto 3a2
Gastroenterologiska polikliniken – Gastroenterologian poliklinikkaf1
Geriatriska polikliniken – Geriatrinen poliklinikkay0
Grupphemmen Einari och Sofia – Einarin ja Sofian ryhmäkoditMaria-Katariina
Hematologiska polikliniken – Hematologinen poliklinikkad1
Hjälpmedelscentralen – Apuvälinekeskust (dörr B3)00
Hjärtpolikliniken – Sydänpoliklinikkac0
Hjärtundersökningsenheten – Sydäntoimenpideyksikkög/l
Hjärtövervakning – Sydänvalvontac0
Hörselstationen – Kuuloasemabc0
Infektionspolikliniken – Infektiopoliklinikkaf1
Information – Neuvontahuvudkorridoren (dörr A1)1
Inremedicinska avdelningen 8 – Sisätautien osasto 8c0
Inremedicinska avdelningen 9 – Sisätautien osasto 9b0
Inremedicinska polikliniken – Sisätautien poliklinikkaf1
Instrumentvårdscentralen – Välinehuoltokeskusf0
Intensivvård – Teho-osastok2
Jour- och diagnostikavdelningen – Päivystys- ja diagnostiikkaosastom0
Kapellet – Kappelid (dörr C1)1
Kirurgiska avdelningen 10 – Kirurginen osasto 10c 1
Kirurgiska avdelningen 7 – Kirurginen osasto 7b2
Kirurgiska polikliniken – Kirurgian poliklinikkae1
Klinisk neurofysiologi – Kliininen neurofysiologiam2
Kvinnopolikliniken – Naistentautien poliklinikkaa1
Laboratoriets provtagning – Laboratorion näytteenottoy0
Logistikcentralen – Logistiikkakeskus10
Lunchrestaurang Kippo – Lounasravintola Kippog0
Magneten – Magneettip0
Mödrapolikliniken – Äitiyspoliklinikkaa1
Nefrologiska polikliniken – Nefrologian poliklinikkaf1
Neurologisk övervakning – Neurologian valvontam1
Neurologiska polikliniken – Neurologian poliklinikkam2
Nyföddas intensiv och övervakning – Vastasyntyneiden teho ja valvontaa0
Operationsavdelningen – Leikkausosastoc2
Palliativa polikliniken – Palliatiivinen poliklinikkay0
Patientbyrån – Potilastoimistohuvudkorridoren (dörr A1)1
Patienthotellet – PotilashotelliL11
Patologiska laboratoriet – Patologian laboratoriovärmecentralenV1
Polikliniken för barn och unga – Lasten ja nuorten poliklinikkad0
Polikliniken för cancersjukdomar – Syöpätautien poliklinikkad1
Polikliniken för hudsjukdomar – Ihotautienpoliklinikkam2
Polikliniken för lungsjukdomar – Keuhkosairauksien poliklinikkaf1
Polikliniken för tand- och munsjukdomar – Suu- ja hammassairauksien poliklinikkad1
Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar – Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikkab1
Psykiatriska avdelningen 15 – Psykiatrian osasto 15p2
Rekryteringsenheten – RekrytointiyksikköH11
Reumatologiska polikliniken – Reumatologian poliklinikkaKarleby hälsocentralrummen 20-21
Röntgen – Röntgeng1
Sydänpoliklinikka – Hjärtpoliklinikenc0
Samjouren – Yhteispäivystysm0
Serviceenheten för psykologi – Psykologian palveluyksikkör-flygeln
Sjukhuspastorerna – Sairaalapastoritd
k
1
2
Småbarnspsykiatriska teamet – Pikkulapsipsykiatrian tiimiH11
Stilla rummet – Hiljainen huoneab0
Talterapi – Puheterapiab1
Terapipolikliniken för barn och ungdomar – Lasten ja nuorten terapiapoliklinikkap1
Ungdomspsykiatriska avdelningen – Nuorisopsykiatrian osasto 17r0
Ungdomspsykiatriska polikliniken – Nuorisopsykiatrian poliklinikkar0
Utvecklingspolikliniken – KehityspoliklinikkaMaria-Katariina
Vuxenpsykiatrisk öppenvård – Aikuispsykiatrian avohoitor-flygeln och Porten
Vårdenheten Aino – Ainon hoitoyksikköMaria-Katariina
Ögonsjukdomar – Silmätauditb1

Ta en titt också på dessa