Siirry sisältöön

Alla olevien linkkien kautta voit antaa palautetta saamastasi palvelusta tai hoidosta sähköisesti suoraa kyseessä olevaan yksikköön.

Palautteen voi antaa anonyymisti. Jos haluat, että sinuun otetaan yhteyttä, muista jättää yhteystietosi. Ethän lähetä palautelomakkeella henkilötunnustasi tai muuta salassa pidettävää tietoa.

Jos asiasi koskee terveydentilaasi tai jatkohoitoasi, ota puhelimitse suoraan yhteyttä hoitavaan yksikköön.

ToimialueToimialueen kuvaus ja palautelinkki
Terveyden ja sairaanhoidon toimialueTerveyden ja sairaanhoidon toimialueelle kuuluu Soiten vastaanottopalvelut, suun terveydenhuolto, päivystys, ensihoito, radiologia sekä erikoissairaanhoidon yksiköt: naisten klinikka, kirurgia, syöpätaudit, aistiklinikka, teho ja dialyysi, anestesia- ja leikkaustoiminta, neurologia, kuntoutusyksiköt, fysiatria sekä apuvälinekeskus.
Anna palautetta
Hoidon ja hoivan toimialueHoidon ja hoivan toimialueeseen kuuluvat yleislääketieteen osastot, palveluasuminen ja laitoshoito, kotihoito, perhehoito, omaishoidon tuki, päivätoiminta, kotikuntoutuminen, kotisairaala, palliatiivinen poliklinikka sekä geriatrian osaamiskeskus.
Anna palautetta
Perheiden palveluiden toimialuePerheiden palveluiden toimialueeseen kuuluvat neuvolat, lastensairaala, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, aikuispsykiatria, mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalvelut, päihdepalvelut, aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki, TYP-toiminta, erityissosiaalityö, lastensuojelu, perhetukipalvelut, palveluohjaustoiminta sekä psykologipalvelut.
Anna palautetta
Vammaispalveluiden toimialueVammaispalveluiden toimialueeseen kuuluvat työ- ja päivätoimintapalvelut, kehityspoliklinikka, vammaispalveluiden sosiaalityö sekä kehitysvammaisten ja vammaisten asumispalvelut.
Anna palautetta
Selkokielinen palautelomake
Soiten matkapalvelukeskusAnna palautetta Soiten matkapalvelukeskuksen toiminnasta.

Jotta saapunut asiakaspalaute tässä palvelussa saadaan asianmukaisesti käsiteltyä, tulee myös yhteystiedot-kohta täyttää.

Palautetta voi antaa myös suoraan Taksi-Helsingin asiakaspalautejärjestelmään.