Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Alla olevien linkkien kautta voit antaa palautetta saamastasi palvelusta tai hoidosta sähköisesti suoraa kyseessä olevaan yksikköön.

Palautteen voi antaa anonyymisti. Jos haluat, että sinuun otetaan yhteyttä, muista jättää yhteystietosi. Ethän lähetä palautelomakkeella henkilötunnustasi tai muuta salassa pidettävää tietoa.

Jos asiasi koskee terveydentilaasi tai jatkohoitoasi, ota puhelimitse suoraan yhteyttä hoitavaan yksikköön.

PalveluKuvaus ja palautelinkki
Terveyden ja sairaanhoidon palvelutTerveyden ja sairaanhoidon palveluihin kuuluvat Soiten vastaanottopalvelut, suun terveydenhuolto, päivystys, ensihoito, radiologia sekä erikoissairaanhoidon yksiköt: naisten klinikka, kirurgia, syöpätaudit, aistiklinikka, teho ja dialyysi, anestesia- ja leikkaustoiminta, neurologia, kuntoutusyksiköt, fysiatria sekä apuvälinekeskus.

Anna palautetta
Hoidon ja hoivan palvelutHoidon ja hoivan palveluihin kuuluvat yleislääketieteen osastot, palveluasuminen ja laitoshoito, kotihoito, perhehoito, omaishoidon tuki, päivätoiminta, kotikuntoutuminen, kotisairaala, palliatiivinen poliklinikka sekä geriatrian osaamiskeskus.

Anna palautetta
Perheiden palvelutPerheiden palveluihin kuuluvat mm. neuvolat, lastensairaala, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, aikuispsykiatria, mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalvelut, päihdepalvelut, aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki, TYP-toiminta, erityissosiaalityö, lastensuojelu, perhetukipalvelut, palveluohjaustoiminta sekä psykologipalvelut.

Anna palautetta
VammaispalvelutVammaispalveluihin kuuluvat työ- ja päivätoimintapalvelut, kehityspoliklinikka, vammaispalveluiden sosiaalityö sekä kehitysvammaisten ja vammaisten asumispalvelut.

Anna palautetta
KuljetuspalvelutAnna palautetta Soiten kuljetuspalveluiden toiminnasta.

Jotta saapunut asiakaspalaute tässä palvelussa saadaan asianmukaisesti käsiteltyä, tulee myös yhteystiedot-kohta täyttää.

Palautetta voi antaa myös suoraan Taksi-Helsingin asiakaspalautejärjestelmään.

Katso myös nämä