Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Tietopyyntö

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan tallennetuista tiedoista.

Voit tehdä tietopyynnön, kun haluat pyytää yksittäisiä itseäsi koskevia potilasasiakirjoja tai asiakasasiakirjoja. Tietopyynnön voi tehdä digitaalisesti:

Tietoja voi pyytää myös toisesta henkilöstä asianosaisen tietopyynnöllä, jos tietoja pyytävä henkilö on tietoihin nähden asianosainen. Tietopyynnön voi tehdä täyttämällä tiedonsaantipyyntölomakkeen.

Tiedot lähetetään paperikopioina. Röntgenkuvat lähetetään CD-levyllä postitse. Potilasasiakirjakopiot ovat maksuttomia.

Tiedonsaantioikeuden evääminen

Oikeus saada tietoja voidaan evätä tai sitä voidaan rajoittaa erittäin tärkeän edun tai lapsen edun, yksityisen edun tai henkilölle aiheutuvan haitan vuoksi.

Jos oikeus evätään, asiakkaalle tai potilaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, josta ilmenee oikeuden epäämisen peruste. Samalla mainitaan, että asiakkaalla ja potilaalla on mahdollisuus saada asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Rekisteritietojen tarkastusoikeus

Soite ylläpitää potilas- ja asiakastiedoista henkilörekistereitä tietosuojalain ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tämä oikeus koskee myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoja.

Rekisteritietojen tarkastusoikeus on henkilökohtainen, eivätkä esimerkiksi lähiomaiset voi käyttää tarkastusoikeutta potilaan puolesta edes valtakirjalla. Myöskään edunvalvoja ei voi käyttää vajaavaltaisen tai holhouksen alaisen henkilön tarkastusoikeutta, ellei edunvalvontaa koskevassa päätöksessä ole nimenomaisesti ulotettu edunvalvontaoikeutta myös henkilön potilastietoihin. Alaikäisen kohdallakin tarkastusoikeus on yksinomaan alaikäisellä, mikäli hän vastaa itse hoidostaan ja on kieltänyt tietojensa antamisen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalle.

Rekisteritiedot voi tarkistaa joko henkilökohtaisella käynnillä tai pyytämällä potilasasiakirjoista jäljennökset. Jos tiedot halutaan tarkastaa henkilökohtaisesti, pitää tarkastustilanteessa todistaa henkilöllisyys virallisella tunnistaumisvälineellä: ajokortti, henkilötodistus tai passi.

Tarkastusoikeuden käyttäminen samoihin tietoihin on maksutonta, jos kahden tarkastuspyynnön välinen aika on yli yksi vuotta.

Virheellisten tietojen korjaaminen

Mikäli havaitset, että Soiten rekistereihin on kirjattu virheellistä tietoa, sinulla on oikeus pyytää tietojesi korjaamista tai poistamista. Pyynnön voi tehdä sähköisesti rekisteritietojen korjaamisvaatimuksella:

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Julkisen tai yksityisen terveydenhuollon asiakkaalla tai potilaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Tietopyyntö tulee yleensä tehdä erityisellä lomakkeella tai muuten kirjallisesti. Henkilökunta voi kieltäytyä luovuttamasta potilastietoja vain, jos tiedon antaminen aiheuttaisi vakavan vaaran potilaan terveydelle tai jonkun muun oikeuksille.

Vain potilaalla itsellään on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa. Muut henkilöt, kuten potilaan läheiset, eivät voi saada tietoja potilaan terveydestä tai sairaudesta muutoin kuin potilaan nimenomaisen suostumuksen perusteella.

Potilaalla on myös oikeus vaatia tietojensa korjaamista ja joissakin tapauksissa rekisteristä poistamista. Lisäksi potilas voi vaatia tiedot siitä, kuka hänen rekisteritietojaan on käyttänyt, minne niitä on luovutettu ja mikä käytön tai luovutuksen peruste on ollut.

Toiminnasta vastaavat

Sanna Löfström

Asiakirjahallintopäällikkö

Puhelin: +358 40 653 4218

Katso myös nämä