Siirry sisältöön

Asiakirjapyyntö

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan tallennetuista tiedoista.

Voit tehdä asiakirjapyynnön, kun haluat pyytää yksittäisiä itseäsi koskevia potilasasiakirjoja tai asiakasasiakirjoja. Asiakirjapyynnön voi tehdä sähköisesti:

Tietoja voi pyytää myös toisesta henkilöstä asianosaisen tietopyynnöllä, jos tietoja pyytävä henkilö on tietoihin nähden asianosainen. Asiakirjapyynnön voi tehdä täyttämällä tiedonsaantipyyntölomakkeen.

Tiedot lähetetään paperikopioina. Röntgenkuvat lähetetään CD-levyllä postitse. Potilasasiakirjakopiot ovat maksuttomia.

Tiedonsaantioikeuden evääminen

Oikeus saada tietoja voidaan evätä tai sitä voidaan rajoittaa erittäin tärkeän edun tai lapsen edun, yksityisen edun tai henkilölle aiheutuvan haitan vuoksi.

Jos oikeus evätään, asiakkaalle tai potilaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, josta ilmenee oikeuden epäämisen peruste. Samalla mainitaan, että asiakkaalla ja potilaalla on mahdollisuus saada asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Rekisteritietojen tarkastusoikeus

Soite ylläpitää potilas- ja asiakastiedoista henkilörekistereitä tietosuojalain ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tämä oikeus koskee myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoja.

Rekisteritietojen tarkastusoikeus on henkilökohtainen, eivätkä esimerkiksi lähiomaiset voi käyttää tarkastusoikeutta potilaan puolesta edes valtakirjalla. Myöskään edunvalvoja ei voi käyttää vajaavaltaisen tai holhouksen alaisen henkilön tarkastusoikeutta, ellei edunvalvontaa koskevassa päätöksessä ole nimenomaisesti ulotettu edunvalvontaoikeutta myös henkilön potilastietoihin. Alaikäisen kohdallakin tarkastusoikeus on yksinomaan alaikäisellä, mikäli hän vastaa itse hoidostaan ja on kieltänyt tietojensa antamisen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalle.

Rekisteritiedot voi tarkistaa joko henkilökohtaisella käynnillä tai pyytämällä potilasasiakirjoista jäljennökset. Jos tiedot halutaan tarkastaa henkilökohtaisesti, pitää tarkastustilanteessa todistaa henkilöllisyys virallisella tunnistaumisvälineellä: ajokortti, henkilötodistus tai passi.

Tarkastusoikeuden käyttäminen samoihin tietoihin on maksutonta, jos kahden tarkastuspyynnön välinen aika on yli yksi vuotta.

Virheellisten tietojen korjaaminen

Mikäli havaitset, että Soiten rekistereihin on kirjattu virheellistä tietoa, sinulla on oikeus pyytää tietojesi korjaamista tai poistamista. Pyynnön voi tehdä sähköisesti rekisteritietojen korjaamispyynnöllä:

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Soiten asiakkaana näet Omakanta-palvelusta marraskuusta 2014 jälkeen kirjatut potilastietosi. Jos haluat vain saada itsellesi kopiot omista tai lapsesi potilaskertomustiedoista, helpointa ja nopeinta on tehdä rekisteritietojen tarkastuksen sijaan Asiakirjapyyntö, vaikka molempien pyyntöjen lopputulos on yleensä sama. Tarkastuspyyntö ja kopiopyyntö eroavat siten, että rekisteritietojen tarkastuspyyntö perustuu tietosuojalakiin ja kopiopyyntö julkisuuslakiin. Tarkastuksessa nimenomaan tarkastetaan tietoja ja kopiopyynnöllä pyydetään potilasasiakirjojen kopiot. Tarkastuspyyntölomakkeeseen tarkennetaan mitä tietoja tarkastuspyyntö koskee ja miten tarkastusoikeus halutaan toteuttaa.

Hoitojakson päätyttyä tarkastusoikeuden toteuttamiseksi täytetään kirjallinen tarkastuspyyntölomake Rekisteritietojen tarkastuspyyntö. Pyyntö lähetetään omakätisesti allekirjoitettuna Arkiston kirjaamoon. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse eikä sähköisessä palvelussa.

Lomakkeet löydät asiointikanavista.

Voit saattaa kielteisen päätöksen tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Toiminnasta vastaavat

Sanna Löfström

Asiakirjahallintopäällikkö

Matkapuhelin: +358 44 730 7913