Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Lokiraportin tilaaminen

Lokiraportista tule ilmetä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu rekisteröityä koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste.

Lokiraportin voi pyytää digitaalisesti tietopyynnöllä kirjoittamalla lisätiedot kohtaan lokiraportti tai lomakkeella lokitietojen tarkistuspyyntö.

Lokitietojen tarkastuspyyntö on pääsääntöisesti henkilökohtainen oikeus. Alaikäisen kohdalla arvioidaan hänen päätöskykynsä, jolloin voidaan tehdä päätös, luovutetaanko lokitiedot alaikäiselle itselleen vai hänen huoltajalleen. Myös vajaavaltaisen laillinen edustaja voi tehdä lokitieto- tai selvityspyynnön, tällöin hänen on osoitettava oikeutensa tiedonsaantiin.

Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin omien asiakastietojensa käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa selvittämistä ja toteuttamista varten (Asiakastietolaki 784/2021).

Milloin lokitietoja ei ole oikeutta saada?

Lokitietoja ei ole oikeutta saada, jos sen, jolta niitä pyydetään, tiedossa on, että niiden antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille.

Myöskään kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä.

Soite ilmoittaa kielteisestä päätöksestä kirjallisesti.

Väärinkäytösepäily

Jos asiakkaalla tai hänen laillisella edustajallaan on epäily, että hänen asiakastietojaan on käytetty tai luovutettu ilman riittäviä perusteita, hän voi pyytää asiasta selvityksen joko vapaamuotoisella kirjeellä tai erillisellä lomakkeella.

Väärinkäytösepäilyn selvittämistä varten pyynnössä tulee olla tarvittavat tiedot:

  • epäilty väärinkäytön ajankohta
  • miten epäily syntyi – tietojen ilmaiseminen tai hyväksikäyttö
  • epäilty käyttäjä tai tekijä
  • minkälaisista tiedoista on kysymys tai mihin tietojärjestelmään epäilyt viittaavat
  • muut mahdolliset lisätiedot

Pyynnöt osoitetaan potilasrekisterin osalta johtajaylilääkärille ja sosiaalihuollon asiakasrekisterin osalta sosiaalijohtajalle.

Lisätietoja lokitarkastuksista antaa tietosuojavastaava.

Puhelinasiointi

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse: tietosuojavastaava@soite.fi.

Toiminnasta vastaavat

Sanna Löfström

Asiakirjahallintopäällikkö

Puhelin: +358 40 653 4218

Satu Tikkanen

Tietosuojavastaava

Puhelin: +358 44 723 2343

Sähköposti: tietosuojavastaava@soite.fi

Katso myös nämä