Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Vainajan tietoihin liittyvät tietotarpeet liittyvät usein epäillyn hoitovirheen arviointiin, testamentin pätevyyden arviointiin tai tilanteisiin, joissa selvitetään todennäköisyyttä sille, että vainajan jälkeläisissä ilmenee hänen eläessään sairastama perinnöllinen sairaus tai muu ominaisuus.

Tietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin, kun ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Koko vainajan potilaskertomusta ei siten ole oikeutta saada nähtäväksi.

Kuolleen henkilön potilastietoja voi pyytää lomakkeella Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi.

Lomakkeen liitteeksi tulee toimittaa virkatodistus, josta käy ilmi sukulaisuussuhde vainajaan, jos tietoja pyydetään sukulaisen ominaisuudessa.

Kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät asiakirjat

Vainajan lähiomaisilla ja muilla läheisillä (esimerkiksi avopuolisolla tai henkilöllä, jonka vainaja on elinaikanaan nimennyt läheisekseen) on oikeus saada tieto kuolemansyyn selvittämistä koskevista asiakirjoista sekä saada myös kopio selvittämisessä syntyneistä asiakirjoista. Tällaisia asiakirjoja ovat ainakin kuolintodistus, ruumiinavauslausunto ja ruumiinavauspöytäkirjan kopio. Lääketieteellisessä kuolemansyyn selvityksessä syntyneet tiedot antaa yleensä potilasta hoitanut lääkäri.

Oikeuslääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä tiedot antaa poliisi.

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Tuula Rajaniemi

Terveyden ja sairaanhoidon toimialueen toimialuejohtaja

Matkapuhelin: +358 40 653 4256

Sähköposti: tuula.rajaniemi@soite.fi

Katso myös nämä