Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Tietopyyntö digitaalisesti

Tätä lomaketta voit käyttää, kun haluat pyytää yksittäisiä itseäsi koskevia terveydenhuollon potilasasiakirjoja/sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja. Julkisuuslain (621/1999) 12 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta. Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä. Asiakas/potilastietojen luovutuksesta tehdään aina merkintä potilas/asiakasrekisteriin. Röntgenkuvia ei voida toimittaa sähköisesti. Rekisterinpitäjä: Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite Osoite: Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola*
*
*
Kaikki punaisella merkityt kentät tulee täyttää

Katso myös nämä