Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Käyntitiedot

Sairaalakatu 2A
67100 Kokkola

Puhelinasiointi

Honkaharjun toimintakeskuksen palvelut muodostuvat vanhusten tehostetusta palveluasumista sekä laitoshoidosta. Toivontuvan ja Adalmiinan asukkaat ovat ikääntyneitä, joiden toimintakyky on alentunut ja tarvitsevat ympärivuorokautista apua sekä huolenpitoa. Artunpirtti tarjoaa psykogeriatrista hoivaa ja huolenpitoa.

Laitoshoidon yksiköitä ovat Honkavire ja Ventus 2 sekä kaksikielinen Ventus 3. Hoivaosaston asukkaat ovat vanhuksia, joiden toimintakyky on merkittävästi alentunut. Lisäksi Honkaharjussa toimii osasto Vaiho, vanhusten arviointi-, hoiva- ja jaksohoitoyksikkö, joka tarjoaa lyhytaikaista hoitoa.

Honkaharjun toiminnan perustana on kuntouttava työote ja henkilökohtaiseen toimintakyvyn arviointiin perustuva hoito- ja palvelusuunnitelma.

Vaiho-osasto

Vaiho-osastolla tarjoamme lyhytaikaista hoitoa 17 vanhukselle. Hoidon tavoitteena on tukea kotona selviytymistä. Lyhytaikaishoitoa käytetään pääsääntöisesti omaishoitajien lakisääteisiin vapaisiin sekä asiakkaiden toimintakyvyn arviointiin SAS-työryhmän päätöksellä.

Jaksohoidosta peritään lyhytaikaishoidon maksut. Hintaan sisältyy ruoka, peruslääkkeet, lääkäripalvelut ja hoito.

Omavalvontasuunnitelma

Katso myös nämä