Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Sjukhusgatan 2A
67100 Karleby

Uträttande av ärenden per telefon

Furuåsens verksamhetscenter erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg och institutionsvård för äldre. De boende på Toivontupa och Adalmiina är äldre personer vars funktionsförmåga är nedsatt och som behöver hjälp och omvårdnad dygnet runt. Artunpirtti erbjuder psykogeriatrisk vård och omvårdnad.

Honkavire och Ventus 2 samt den tvåspråkiga enheten Ventus 3 erbjuder institutionsvård. De boende på omvårdnadsavdelningen är äldre personer var funktionsförmåga är avsevärt nedsatt. På Furuåsen verkar också avdelningen Vaiho som är en bedömnings-, vård- och intervallvårdsenhet för äldre och erbjuder kortvarig vård.

Verksamheten på Furuåsen baserar sig på ett rehabiliterande arbetssätt och på en vård- och serviceplan som utarbetas utifrån en bedömning av funktionsförmågan.

Vaiho-avdelningen

VAIHO = från finskans “vanhusten arviointi, hoiva- ja jatkohoitoyksikkö”, dvs. avdelning för bedömning, vård och fortsatt vård.

Vaiho-avdelningen är en avdelning med 17 vårdplatser som erbjuder kortvarig vård för äldre personer. Målet är att stödja den äldre så att hen klarar sig hemma. Kortvarig vård används huvudsakligen för närståendevårdarnas lagstadgade ledigheter samt för bedömning av klienternas funktionsförmåga enligt beslut av SAS-arbetsgruppen.

För intervallvård tas ut korttidsvårdsavgifter. I priset ingår mat, basläkemedel, läkartjänster och vård.

Ta en titt också på dessa