Siirry sisältöön

Käyntitiedot

Mariankatu 16A
67200 Kokkola

Puhelinasiointi

Maria-Katariinan talo tarjoaa vaikeasti kehitysvammaisille sekä autisteille pitkäaikaisia asumispalveluja, tilapäishoitoa, tutkimus- ja kuntoutusjaksoja ja kriisihoitoa. Maria-Katariinan talo koostuu tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Askeleesta, -Matti-ryhmäkodista sekä Einari-Sofia -tutkimus- ja tilapäisyksiköstä. 

Tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Askel

Tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Askel on aikuisten kehitysvammaisten tutkimus-, arviointi- ja kuntoutusyksikkö. Yksikkö tekee yhteistyötä Kehityspoliklinikan kanssa. Asiakkaat ohjautuvat kehityspoliklinikan kautta yksikköön.

Askel palvelee asiakkaita elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Asiantuntijat toimivat moniammatillisessa työryhmässä, joka yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa laatii asiakkaan tarpeista lähtevän suunnitelman sekä tavoitteet ja keinot kuntoutumiseen ja arjen tueksi.

Askel-yksikössä tarjotaan tarpeen tullen tukijaksoja perhe- ja elämäntilanteen sitä vaatiessa.

Askel-yksikössä on yhteiset tilat, ruokailutila ja neljä asiakashuonetta käytössä. Jokaisessa huoneessa on omat pesutilat.

Kuntoutusjakso

Kuntoutusjaksolle tultaessa ensisijaiset kuntoutukselliset tavoitteet on jo määritelty Kehityspoliklinikan kanssa. Ennen Askel-yksikköön tuloa asiakkaalle on tehty suunnitelma siitä, mitä kuntoutusjakson aikana toteutetaan.

Ennen kuntoutusjakson aloitusta asiakkaiden kanssa järjestetään aina tulopalaveri. Aloituspalaverissa ovat läsnä asiakas ja hänen lähiverkosto sekä kehityspolin henkilökunta, Askel-yksikön työntekijä, ja asiakkaan oma sosiaalityöntekijä. Kuntoutusjakso toteutetaan toimintakyvylle asetettujen tavoitteiden mukaisten asiantuntijoiden yhteistyönä.

Kuntoutusjakso sisältää siirtymävaiheen suunnittelun sekä tarvittavan valmentamisen seuraavaan elämänvaiheeseen ja verkostoyhteistyön jakson jälkeen.

Tutkimus- ja arviointijakso

Tutkimus- ja arviointijakso voi olla tarpeen tilanteessa, jossa on tarve moniammatillisesti toteutettaville tutkimuksille, arvioinnille sekä tuen ja kuntoutuksen suunnittelulle. Jakson aikana suunnitellaan jatkossa tarvittava tuki ja hoito sekä aloitetaan työskentely tarvittaessa asiakkaan eri toimintaympäristöissä.

Matti-ryhmäkoti

Matti-ryhmäkoti on nelipaikkainen autistisille henkilöille tarkoitettu pitkäaikaisen asumisen yksikkö. Jokaisella asukkaalla on oma asuinhuone, jossa on oma suihku ja wc. Tiloissa on huomioitu autismin erityistarpeet mm. äänieristyksessä. Henkilökuntamitoituksessa on huomioitu haastavien tilanteiden hallinta.

Matti-ryhmäkodin toimintaperiaatteena on käyttää uusinta mahdollista tietoa autismista ja autismiohjauksesta ja näin mahdollistaa turvallinen ja mahdollisimman kodinomainen asuminen sekä asukkaiden toimintakyvyn tukeminen.

Toiminta perustuu yksilökeskeiseen elämänsuunnitteluun. Asiakkaat ovat päämiehiä kaikessa, mitä yksikössä tapahtuu. Tuettu päätöksenteko ja aktiivinen tuki auttavat jokaista elämään omannäköistään elämää. Jokainen saa apua, tukea ja ohjausta omista tarpeistaan lähtien.

Jokaisella työntekijällä on oikeus ja mahdollisuus hyödyntää omaa erityisosaamistaan. Asiakkaille tämä näyttäytyy erilaisina vaihtoehtoisina tapoina kokea osallisuutta arjessaan.

Lasten tilapäishoitoyksikkö Einari-Sofia

Maria-Katariinan lastentilapäishoito tarjoaa lyhytaikaista huolenpitoa erityistä tukea tarvitseville lapsille. Lisäksi Einari-Sofiassa järjestetään yhteistyössä kehityspoliklinikan kanssa tutkimus- ja kuntoutusjaksoja.  Niillä pyritään kartoittamaan toimintakykyä ja arjessa selviytymistä kehityspoliklinikan tutkimusten ohella.

Maria-Katariinan tilapäishoitoon kuuluu kaksi yksikköä. Einari-yksikössä on neljä paikkaa ja Sofiassa viisi paikkaa.  Tilaispäishoidon yksikön valintaan vaikuttaa asiakkaan toimintakyky.

Jokaisessa huoneessa on oma wc ja suihkutila. Maria-Katariinan talossa on sauna, jonka yhteydessä on kylpyamme. Yksikössämme on rentoutumistilana valkoinen huone sekä akvaariotila, jota voi käyttää monenlaiseen tarkoitukseen; rentoutumiseen, lukemiseen, askarteluun, pelien pelaamiseen ja musiikin kuuntelemiseen. Yksiköihin kuuluu televisio.

Tilat mahdollistavat lasten turvallisen ja yksilöllisen kuntoutumisen. Yksikköön kuuluu aidattu sisäpiha, jossa on tekonurmi. Ympäristössä on hyvät ulkoilumahdollisuudet.

Turvallinen, yksilöllinen, perhekeskeinen ja lasten oikeuksien kunnioittaminen

Maria-Katariinan toiminnassa korostuvat turvallisuus, yksilöllisyys, perhekeskeisyys sekä arjen kuntoutus ja ohjaus, jota toteutamme yhteistyössä perheiden ja erityistyöntekijöiden kanssa. Toimintaa toteutetaan yksilöllisesti lapsen tarpeita ja toiveita kuunnellen sekä lapsen oikeuksia tukien.

Perhe ja läheiset ovat lasten elämässä iso voimavara. Vanhemmat ovat asiantuntijoita omaa lastaan koskevissa asioissa ja tämä huomioidaan Maria-Katariinan toiminnassa osallistamalla perhe tiiviisti lapsen jaksojen sisällölliseen suunnitteluun. Tilapäishoidossa tehdään yhteistyötä eri osaajien kanssa. Moniammatillisen tiimin yhteistyöllä on suuri merkitys lapsen yksilöllisen suunnittelun toteuttamiseen. 

Lapsi otetaan mukaan häntä itseään koskeviin valintoihin ja päätöksiin asiakkaan toimintakyvyn mukaisesti. Yksiköissä käytetään puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä, joiden avulla mahdollistetaan lapsen kuulluksi tulemisen. Jokaista lasta kunnioitetaan kuuntelemalla ja havainnoimalla hänen toiveitaan ja tukemalla hänen itsemääräämisoikeuttaan. Lasta autetaan ja tuetaan toteuttamaan itseään sekä tekemään niitä asioita, jotka ovat hänelle tärkeitä ja mieluisia.

Omavalvontasuunnitelma