Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Käyntitiedot

Mariankatu 16A
67200 Kokkola

Puhelinasiointi

Maria-Katariinan talo tarjoaa vaikeasti kehitysvammaisille sekä autisteille pitkäaikaisia asumispalveluja, tilapäishoitoa, tutkimus- ja kuntoutusjaksoja ja kriisihoitoa. Maria-Katariinan talo koostuu tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Askeleesta, Matti-ryhmäkodista sekä Einari ja Sofia -tutkimus- ja tilapäisyksiköistä. 

Tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Askel

Tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Askel on aikuisten kehitysvammaisten tutkimus-, arviointi- ja kuntoutusyksikkö. Askel-yksikkö tarjoaa myös tukijaksoja perhe- ja elämäntilanteen sitä vaatiessa.

Askel-yksikkö palvelee asiakkaita heidän elämänkaarensa kaikissa vaiheissa. Yksikön asiantuntijat toimivat moniammatillisessa työryhmässä, joka yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa laatii asiakkaan tarpeista lähtevän suunnitelman kuntoutumisen ja arjen tueksi.

Askel-yksikössä on yhteiset tilat, ruokailutila ja neljä asiakashuonetta käytössä. Jokaisessa huoneessa on omat pesutilat.

Kuntoutusjakso

Kuntoutusjakson ensisijaiset tavoitteet määritellään yhteistyössä kehityspoliklinikan kanssa. Ennen kuntoutusjakson aloitusta asiakkaiden kanssa järjestetään aloituspalaveri, jossa ovat läsnä asiakas, hänen lähiverkostonsa, kehityspoliklinikan henkilökunta, Askel-yksikön työntekijä sekä asiakkaan oma sosiaalityöntekijä.

Kuntoutusjakso toteutetaan toimintakyvylle asetettujen tavoitteiden mukaisten. Kuntoutusjakso sisältää siirtymävaiheen suunnittelun, tarvittavan valmentamisen seuraavaan elämänvaiheeseen sekä verkostoyhteistyön jakson jälkeen.

Tutkimus- ja arviointijakso

Tutkimus- ja arviointijakso voi olla tarpeen tilanteessa, jossa on tarve moniammatillisesti toteutettaville tutkimuksille, arvioinnille tai tuen ja kuntoutuksen suunnittelulle. Jakson aikana suunnitellaan tarvittava tuki ja hoito sekä aloitetaan työskentely tarvittaessa asiakkaan eri toimintaympäristöissä.

Matti-ryhmäkoti

Matti-ryhmäkoti on nelipaikkainen autistisille henkilöille tarkoitettu pitkäaikaisen asumisen yksikkö. Ryhmäkodissa jokaisella asukkaalla on oma asuinhuone, jossa on suihku ja wc. Tiloissa on huomioitu autismin erityistarpeet mm. äänieristyksessä. Henkilökuntamitoituksessa on huomioitu haastavien tilanteiden hallinta.

Matti-ryhmäkodissa asukkaiden toimintakykyä tuetaan hyödyntämällä uusinta tietoa autismista ja autismiohjauksesta. Samalla mahdollistetaan turvallinen ja mahdollisimman kodinomainen asuminen. Toiminta perustuu yksilökeskeiseen elämänsuunnitteluun. Asiakkaat ovat avainasemassa kaikessa, mitä yksikössä tapahtuu. Tuettu päätöksenteko ja aktiivinen tuki auttavat jokaista elämään omannäköistä elämää. Asukkaat saavat tukea ja ohjausta omien tarpeiden mukaan.

Ryhmäkodissa työskentelee lähihoitajia, sosionomeja ja sairaanhoitaja. Jokaisella asiakkaalla on oma ohjaaja. Uusia toimintatapoja kokeillaan avoimin mielin ja työntekijöiden erityisosaamista hyödynnetään yksikön arjessa. Työvuorojen vahvuudet suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Lasten tilapäishoitoyksiköt Einari ja Sofia

Maria-Katariinan tilapäishoito tarjoaa lyhytaikaista huolenpitoa erityistä tukea tarvitseville lapsille. Maria-Katariinan tilapäishoitoon kuuluu kaksi yksikköä: Einari ja Sofia. Lisäksi Einari ja Sofia -yksiköissä järjestetään tutkimus- ja kuntoutusjaksoja, joilla pyritään kartoittamaan toimintakykyä ja arjessa selviytymistä kehityspoliklinikan tutkimusten ohella.

Nelipaikkaisen Einari-yksikön ja viisipaikkaisen Sofia-yksikön tilat mahdollistavat lasten turvallisen ja yksilöllisen kuntoutumisen. Tilaispäishoidon yksikön valintaan vaikuttaa asiakkaan toimintakyky.

Kaikissa huoneissa on oma wc ja suihkutila. Lisäksi Maria-Katariinassa on sauna, jonka yhteydessä on kylpyamme. Rentoutumistiloina on valkoinen huone sekä akvaariotila, jota voi käyttää rentoutumiseen, lukemiseen, askarteluun, pelien pelaamiseen ja musiikin kuuntelemiseen. Maria-Katariinassa on aidattu sisäpiha, jossa on tekonurmi. Ympäristössä on hyvät ulkoilumahdollisuudet.
Tilapäishoidon lisäksi Einari ja Sofia -yksiköissä järjestetään tutkimus- ja kuntoutusjaksoja, joilla pyritään kartoittamaan toimintakykyä ja arjessa selviytymistä kehityspoliklinikan tutkimusten ohella

Turvallinen, yksilöllinen, perhekeskeinen ja lasten oikeuksia kunnioittava

Maria-Katariinan toiminnassa korostuvat turvallisuus, yksilöllisyys, perhekeskeisyys sekä kuntoutus ja ohjaus, jota toteutetaan yhteistyössä perheiden ja erityistyöntekijöiden kanssa. Kuuntelemme lapsen yksilöllisiä tarpeita sekä toiveita ja tuemme lapsen oikeuksia. Perhe ja läheiset ovat lasten elämässä iso voimavara. Vanhemmat ovat asiantuntijoita omaa lastaan koskevissa asioissa ja tämä huomioidaan Maria-Katariinan toiminnassa osallistamalla perhe tiiviisti lapsen jaksojen sisällölliseen suunnitteluun.

Tilapäishoidossa tehdään yhteistyötä eri osaajien kanssa. Moniammatillisen tiimin yhteistyöllä on
suuri merkitys lapsen yksilöllisen arjen toteuttamisessa. Lapsi otetaan mukaan häntä itseään koskeviin valintoihin ja päätöksiin toimintakyky huomioiden. Lapsen kuulluksi tuleminen mahdollistetaan puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikaatiomenetelmillä. Jokaista lasta kunnioitetaan kuuntelemalla ja
havainnoimalla hänen toiveitaan ja tukemalla hänen itsemääräämisoikeuttaan. Lasta tuetaan
toteuttamaan itseään sekä tekemään niitä asioita, jotka ovat hänelle tärkeitä ja mieluisia.

Katso myös nämä