Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Käyntitiedot

Kauppisentie 10B
69510 Halsua

Puhelinasiointi

Asumispalveluyksikkö Pihlajatupa

Pihlajatupa on tehostetun palveluasumisen yksikkö Halsualla, joka tarjoaa kodinomaista asumista ja ympärivuorokautista hoitoa 16 asukkaalle. Yksikössämme on 11 autetun asumisen paikkaa, 4 tuetun asumisen paikkaa ja yksi paikka intervalliasumiseen kotona asuville kehitysvammaisille.

Pihlajatuvan arvot ja toiminta-ajatus

Toimintamme lähtökohtana on ihmisarvon kunnioittaminen, luotettavuus ja vaikuttavuus. Arjessamme ne näkyvät siten, että toiminta on asiakaslähtöistä ja jokaisen yksilölliset tarpeet pyritään huomioimaan. Tuemme ja lisäämme omatoimisuutta ja jokaisella asukkaallamme on mahdollisuus olla osallisena vaikuttamassa omaan elämäänsä. Palvelujen oikean kohdentamisen varmistamme arvioimalla säännöllisesti palvelun tarvetta.

Pihlajatuvan arki

Pihlajatuvan arjessa on tärkeää, että toiminta lähtee asukkaidemme omista lähtökohdista ja tarpeista. Käytännössä se on sitä, että asukkaidemme mieltymyksiä kuullaan ja toimitaan niin, että jokainen tulee huomioiduksi. Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät kuten tukiviittomat ja kuvat ovat tärkeitä keskinäisessä kanssakäymisessämme. Niillä varmistamme, että jokaisen tahto ja toiveet tulevat ymmärretyksi. Asukkaillemme on nimetty omaohjaaja ja jokaisella on myös omat tavoitteet elämänsä suhteen. Niistä keskustellaan ja niitä arvioidaan säännöllisesti muun muassa palvelusuunnitelmaa tarkistettaessa. Asukkaamme osallistuvat vuorollaan kodin töihin omien mahdollisuuksiensa mukaan.

Mahdollisuus on osallistua työ- ja päivätoimintaan Halsuan työtuvalla sekä Greencare- toimintaan. Seurakunta, kunta ja Kannelma tarjoavat avotyöpaikkoja halukkaille. Elämme pienen paikkakunnan kulttuurin tapaan läheisessä verkostossa omaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Pyrimme itse osallistumaan aktiivisesti alueen toimintaan ja myös Pihlajatupa on avoin vierailijoille. Henkilökunta on moniammatillista ja jokaisen erityistaitoja hyödynnetään ohjaustyössä.

Omavalvontasuunnitelma

Katso myös nämä