Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Kauppisentie 10B
69510 Halso

Uträttande av ärenden per telefon

Serviceboendeenheten Pihlajatupa

Pihlajatupa är en enhet för serviceboende med heldygnsomsorg i Halso och erbjuder hemlikt boende och dygnet runt-vård för 16 personer. Vår enhet har 11 platser för assisterat boende, 4 platser för stödboende och en intervallvårdsplats för personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor hemma.


Värden och verksamhetsidén på Pihlajatupa

Verksamheten utgår från respekt för människovärdet, pålitlighet och effektivitet. I vår vardag syns detta genom att verksamheten är klientorienterad, och genom att vi försöker beakta var och ens individuella behov. Självständighet stödjas och stärks, och alla har möjlighet att vara med och påverka sitt liv. Genom att regelbundet bedöma servicebehovet försäkrar vi oss om att servicen riktas rätt.

Vardagen på Pihlajatupa

Det viktiga i vardagen på Pihlajatupa är att verksamheten utgår från de boendes förutsättningar och behov. I praktiken är det fråga om att vi hör de boendes önskemål och handlar så att var och en tas i beaktande. Alternativa sätt att kommunicera som till exempel stödtecken och bilder är viktiga när vi umgås. Med hjälp av dem försäkrar vi oss om att allas vilja och önskemål blir förstådda. De boende har en egen handledare, och var och en har även egna mål för sitt liv. Dessa mål diskuteras och utvärderas regelbundet bland annat när serviceplanen ses över. De boende deltar turvis i sysslor i hemmet efter egna förutsättningar.

De boende har möjlighet att delta i arbets- och dagverksamhet på Työtupa i Halso eller i Green care-verksamhet. Församlingen, kommunen och Kannelma erbjuder arbetsplatser inom den öppna arbetsverksamheten för dem som är intresserade av detta. På Pihlajatupa lever vi enligt kulturen på en liten ort i ett nära nätverk med de anhöriga och andra aktörer. Vi försöker själv delta aktivt i verksamheten i området, och också Pihlajakoti är öppen för besökare. Personalen är mångprofessionell, och specialkunnande som till exempel musikalitet utnyttjas i handledningsarbetet.

Plan för egenkontrollplan

Ta en titt också på dessa