Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Terveyssosiaalityöntekijän tai –ohjaajan kanssa voi keskustella omasta, läheisen tai perheen tilanteesta sekä saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa.

Terveydenhuollon sosiaalityö turvaa arkielämän jatkuvuutta osallistumalla potilaan kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun. 

Sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja:

  • antaa psykososiaalista tukea potilaalle ja läheisille
  • etsii yhdessä potilaan kanssa keinoja ja ratkaisuja arjessa selviytymiseen ja jaksamiseen
  • osallistuu työ- ja toimintakyvyn arviointiin sekä kuntoutuksen suunnitteluun potilaan ja muiden ammattiryhmien kanssa
  • arvioi potilaslähtöisesti sosiaaliturvaetuuksien ja palveluiden tarvetta sekä avustaa tarvittaessa niiden vireille laittamisessa
  • tekee yhteistyötä läheisten kanssa
  • hyödyntää laajoja viranomais- ja yhteistyöverkostoja palveluiden saamiseksi
  • toimii asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa
  • antaa tietoa potilaan oikeuksiin liittyvistä asioista

Keskussairaalassa sosiaalityö painottuu eri tavoin hoitavan yksikön tehtävän mukaan. Potilas voi ottaa yhteyttä itse tai henkilökunnan välityksellä. Käynnit ovat maksuttomia.

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Keskussairaalassa sosiaalityö painottuu eri tavoin hoitavan yksikön tehtävän mukaan. Potilas voi ottaa yhteyttä itse tai henkilökunnan välityksellä.

Toiminnasta vastaavat

Magdalena Snellman

Vastuualuejohtaja / johtava sosiaalityöntekijä

Matkapuhelin: +358 40 804 3980

Marja Paananen

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 40 488 2847

Katso myös nämä