Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Med en hälsosocialarbetare eller hälsosocialhandledare kan du diskutera din egen, en närståendes eller din familjs situation. Den yrkesutbildade personen kan ge dig individuell handledning och rådgivning.

Socialarbetet inom hälso- och sjukvården tryggar kontinuiteten i vardagslivet genom att delta i planeringen av patientens helhetsbetonade vård och rehabilitering.

Socialarbetarna och socialhandledarna

  • ger psykosocialt stöd för patienten och hens närstående
  • söker tillsammans med patienten sätt och lösningar för att orka och klara av vardagen
  • deltar i bedömning av arbets- och funktionsförmågan samt i planering av rehabilitering tillsammans med patienten och andra yrkesgrupper
  • gör en patientorienterad bedömning av behovet av socialskyddsförmåner och tjänster samt hjälper vid behov med att göra ansökningar
  • samarbetar med närstående
  • utnyttjar omfattande myndighets- och samarbetsnätverk för att få tjänster
  • fungerar som sakkunnig i yrkesövergripande arbetsgrupper och nätverk
  • ger information om patientens rättigheter

På sjukhuset har socialarbetet olika tyngdpunkter beroende på den behandlande enheten. Varje avdelning och poliklinik har en egen utsedd socialarbetare eller socialhandledare som är tillgänglig vardagar under tjänstetid. Patienten kan kontakta socialarbetaren eller socialhandledaren själv eller via personalen. Besöken hos en socialarbetare är avgiftsfria.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Magdalena Snellman

Ansvarsområdeschef/ledande socialarbetare

Mobiltelefon: +358 40 804 3980

Marja Paananen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 488 2847

Ta en titt också på dessa