Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Moniammatillisen tuen ja ohjauksen lisäksi TYP tarjoaa asiakkaille aktivoivia ja kuntouttavia palveluja. Tavoitteena on löytää sopiva työ, koulutus tai muu pidempiaikainen ratkaisu työttömyyteen.

Soiten alueella toimii Keski-Pohjanmaan TYP. Kokkolassa on oma toimipisteensä ja Jokilaaksoissa työtä tekevät Soiten sosiaalialan ammattilaiset.

TYP-palvelun tehtävät

TYP-palvelussa asiakas, kunta/Soite, TE-toimisto ja Kela yhdessä:

 • arvioivat työttömien asiakkaiden palvelutarpeet
 • suunnittelevat työllistymisen edistämisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet
 • vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta

Verkostoyhteistyö muiden alueen toimijoiden kanssa on aktiivista.

Milloin asiakkaaksi?

TYP-palveluiden asiakkaaksi voi hakeutua, kun:

 • työttömän työllistymisen edistäminen edellyttää kunnan/Soiten, TE-toimiston ja Kelan järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen yhteensovittamista.
 • työmarkkinatukea on maksettu vähintään 300 päivää
 • työttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti
  • vähintään 6 kuukautta (alle 25 -vuotias)
  • tai 12 kuukautta (25 vuotta täyttänyt)

Kartoitusjaksolla selvitettävät asiat

Kartoitusjaksolla selvitetään asiakkaan:

 • ammatillinen osaaminen
 • työllistymiseen vaikuttava elämäntilanne
 • terveydentila
 • työ- ja toimintakyky

Kartoitusjakson lopulla yhdessä asiakkaan kanssa laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma.

Monialainen työllistymissuunnitelma

Kunta/Soite ja TE-toimisto seuraavat suunnitelman toteutumista. Jos palvelutarve edellyttää Kelan tarjoamia kuntoutuspalveluja, Kela osallistuu suunnitelman laatimiseen, seurantaan ja tarkistamiseen.

Työllistymissuunnitelmassa sovitaan asiakkaan työllistymisen edistämiseksi tarpeenmukaisista palveluista. Palvelut voivat olla sosiaali- ja terveyspalveluja, julkisia työvoimapalveluja tai kuntoutuspalveluja sen mukaan, mitä näitä palveluita koskevassa lainsäädännössä säädetään.

Suunnitelmaa varten varatut ajat ja suunnitelmassa sovittuihin palveluihin osallistuminen sekä suunnitelman toteuttamisesta ilmoittaminen ovat velvoittavia. Asiakkuuden kestolle ei ole enimmäisaikaa. Palvelu päättyy, kun ei ole enää yhteispalvelun tarvetta esim. työllistymisen, koulutuksen aloittamisen tai eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Anu Pippola

Vastuualuejohtaja / johtava sosiaalityöntekijä

Puhelin: +358 40 489 2145

Marja Paananen

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 40 488 2847

Katso myös nämä