Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Ennaltaehkäisevä kotikäynti tarjotaan Soiten alueella asuville 80 vuotta täyttäville henkilöille. Ennaltaehkäisevät käynnit ovat lakisääteisiä kotona asuville ikäihmisille tarkoitettuja palveluita.

Ennaltaehkäisevän kotikäynnin aikana tehtävä arviointi painottuu toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivien riskitekijöiden kartoittamiseen, joita ovat muun muassa terveydentilan epävakaus, runsas lääkitys ja heikko ravitsemustila. Kotikäynnin aikana asiakkaan kanssa tehdään myös asumisturvallisuusselvitys ja kartoitetaan esimerkiksi mahdollisten apuvälineiden tarve. Arvioinnit suoritetaan keskustellen sekä havainnoiden ja testaamalla. Hyödyntämällä kerättyä tietoa voidaan muodostaa kokonaiskuva mahdollisesta palvelutarpeesta.

Kotikäynnin tekee palveluohjaaja. Palvelua tarjotaan kummallakin kotimaisella kielellä. Palveluohjaaja toimii sellaisen kotona asuvan ikäihmisen vastuuhenkilönä, joka ei vielä ole muiden palveluiden piirissä.

Soiten ikäihmisten asiakasohjauksessa ja avopalveluissa käytetään RAI-tietojärjestelmää ikäihmisten kuntoutumista edistävien palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Ennaltaehkäisevä kotikäynti tarjotaan Soiten alueella asuville, 80 vuotta täyttäville henkilöille.

Toiminnasta vastaavat

Merja Mäki

Vastuualuejohtaja

Puhelin: +358 40 806 5478

Katso myös nämä