Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Förebyggande hembesök erbjuds alla personer i Soites område som fyller 80 år. Det föreskrivs i lagen om de förebyggande hembesöken och de är avsedda för äldre personer som bor hemma.

Vid bedömningar som görs under ett förebyggande hembesök betonas kartläggning av riskfaktorer som förebådar nedsatt funktionsförmåga. Det kan till exempel vara fråga om ett instabilt hälsotillstånd, riklig medicinering eller ett svagt nutritionstillstånd. Under ett hembesök gör man tillsammans med klienten också en bedömning av boendesäkerheten och en kartläggning av till exempel eventuellt hjälpmedelsbehov. Bedömningarna görs genom tester, diskussion och genom observation. Genom att utnyttja den information man fått skapas en helhetsbild av klientens eventuella servicebehov.

Hembesöket görs av en servicehandledare och service erbjuds både på finska och på svenska. En servicehandledare fungerar som ansvarsperson för en sådan äldre person som bor hemma och som inte omfattas av annan service.

Inom klienthandledning och öppenvårdstjänster för äldre används datasystemet RAI vid planering, bedömning och utveckling av service som främjar rehabilitering.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Förebyggande hembesök erbjuds alla personer i Soites område som fyller 80 år.

För verksamheten ansvarar

Merja Mäki

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 806 5478

Ta en titt också på dessa