Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Tukipalvelutiimin tarkoituksena on tukea kotona asuvien omaishoitajien ja omaishoidettavien hyvinvointia sekä yleistä jaksamista ja vahvistaa turvallista kotona asumista. Tukipalvelutiimin toiminnan kautta tuetaan omaishoitajien jaksamista ja omaishoidettavan omatoimisuutta. Tiimi toimii myös osaltaan työssäkäyvän omaishoitajan tukena. Kaikessa toiminnassa korostuu kuntoutumisen näkökulma.

Hoito- ja kuntoutumissuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, hänen läheisensä ja palveluohjaajan kanssa. Omaishoitajalle tarjotaan tarvittaessa ohjausta omaisensa kuntoutumista edistävään ohjaamiseen ja avustamiseen.

Tukipalvelutiimin asiakkaita ovat:

  • omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat
  • 65-vuotiaat kotona asuvat asiakkaat, joilla ei vielä ole hoito- tai hoivapalveluita
  • entiset kotihoidon asiakkaat, joilla aikaisemmin ollut joitakin kotihoidon tukikäyntejä
  • veteraanit
  • sotainvalidit

Tukipalvelutiimin toimintaa voidaan tarjota joko lyhytaikaisena (enintään 3 krt/kk) tai säännöllisenä (4 krt tai enemmän/kk). Palvelun hinta perustuu Soiten vahvistamiin maksuihin ja taksoihin. Käyntimaksu lyhytaikaisessa palvelussa on kertaperusteinen ja säännöllisessä tukipalvelutiimin palvelussa maksu puolestaan perustuu asiakkaan tuloihin.

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Heidi Lindqvist

Vastuualuejohtaja / Palveluesimies

Puhelin: +358 40 806 5958

Merja Mäki

Vastuualuejohtaja

Puhelin: +358 40 806 5478

Kiitollinen siitä, että saa apua kotiin, jotta voi asua kotona mahdollisimman pitkään – hyvä palvelu.

Teette tärkeää työtä meidän vanhusten hyväksi.

Kaikki on toiminut hyvin.

Kiitos hyvästä ja ymmärtäväisestä sekä asiantuntevasta palvelusta.

Kiitos hyvästä palveluksesta ja ohjeista ja neuvoista.

Katso myös nämä