Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

KVTES 9 §:n mukaan työntekijällä on oikeus saada alle 12-vuotiaan lapsen äkillisesti sairastuessa tilapäistä hoitovapaata enintään neljä (4) työpäivää lapsen hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi. Useimpien työehtosopimusten mukaan tilapäisen hoitovapaan ajalta lapsen äidillä tai isällä on oikeus saada korvausta sairausajan palkkaa koskevien määräysten mukaisesti. Korvauksen enimmäismäärä (kolme tai neljä päivää) vaihtelee työehtosopimuksen mukaan.

Jos tarvitset selvityksen työnantajallesi tai opiskelupaikkaasi sairaan lapsen hoitamisesta kotona, soita neuvoloiden keskitettyyn puhelinpalveluun tai kouluikäisen lapsen kouluterveydenhoitajalle.
Hoitolomaselvityksiä ei kirjoiteta sähköpostiviestien tai tekstiviestien perusteella, eikä takautuvasti. Takautuvasti hoitolomaselvitys kirjoitetaan poikkeuksellisesti vain, jos neuvola on ollut kyseisenä sairaspäivänä kiinni.

Kun alle 12-vuotias lapsi sairastuu ja huoltaja jää hoitamaan häntä kotiin, voi hoitolomaselvityksen työnantajalle saada joko neuvolan puhelinpalvelun kautta tai kouluikäisen lapsen kouluterveydenhoitajalta.

Kokkolan kaupungin ja Soiten työntekijöille riittää omailmoitus esimiehelle lapsen sairastuessa (1-3 päivää). Esimies voi hyväksyä lääkärin/terveydenhoitajan todistuksen sijaan poissaolon omalla ilmoituksella. Tarvittaessa esimies voi edellyttää lapsen käyttämistä vastaanotolla.

Erityishoitoraha korvaa ansionmenetystä vanhemmille lapsen sairaalahoidon ja siihen liittyvän kotihoidon ajalta.

Lisätietoa ja ohjeita infektioiden kanssa toimimisesta löydät THL:n ja Lasten talon –sivustoilta. Mutta on tärkeää muistaa, että lääkärin arvio on tarpeen aina, kun lapsen vointi on vanhempien silmiin huolestuttava tai oireet ja/tai löydökset viittaavat hoitoa vaativaan sairauteen.

Jos alle kolmen kuukauden ikäiselle vauvalle nousee kuume, ota yhteyttä Soiten lasten päivystykseen lääkärin arviota varten.

Soiten lasten päivystys on avoinna 24/7, eli ympärivuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Lasten päivystykseen pääsee ilman lääkärin lähetettä. Lapsen kiireellisen hoidon tarve arvioidaan yhteydenoton pohjalta tai paikan päällä.

Sairauden pitkittyessä

Lapsen sairauden pitkittyessä tai yleiskunnon heikentyessä voit ottaa yhteyttä omaan terveysasemaasi virka-ajalla. Iltaisin ja viikonloppuisin ota yhteyttä Soiten lasten päivystykseen tai yhteispäivystykseen. Terveysasemilta ja yhteispäivystyksestä ohjataan tarvittaessa Soiten lasten päivystykseen, missä tehdään hoidon tarpeen arvio.

Päivystyksessä hoidetaan potilaat, jotka eivät voi turvallisesti odottaa hoitoa saatavaksi omalla terveysasemalla seuraavana arkipäivänä. Mikäli arvioit, että tarvitset hoitoa vammaasi tai äkilliseen sairauteesi vuorokauden sisällä, soita yhteispäivystyksen.

Linkit

Katso myös nämä